Žena drží prasátko na spoření s mincemi.

Od 1. července 2024 vstoupí v platnost významné změny v oblasti spoření na penzi. Tyto změny jsou zaměřeny na úpravu podmínek pro získání státního příspěvku k doplňkovému penzijnímu spoření, což má za cíl motivovat občany k vyšším úsporám na důchod a zajištění lepší finanční stability v důchodovém věku.

Zvýšení maximálního státního příspěvku

Jednou z nejzásadnějších změn je zvýšení maximálního státního příspěvku z 230 Kč na 340 Kč měsíčně. Tento krok je zaměřen na motivaci k vyšším úsporám, ale také přináší nové požadavky na klienty. Aby bylo možné získat tento maximální příspěvek, budou muset klienti zvýšit své měsíční úspory z dosavadních 1 000 Kč na 1 700 Kč. Tato změna odráží snahu přimět lidi k tomu, aby si na svůj důchod spořili více, čímž se zvýší jejich finanční zabezpečení do budoucna.

Spolu se zvýšením maximálního státního příspěvku se zvyšuje také minimální částka, kterou je nutné měsíčně spořit pro získání státního příspěvku.

Tato částka se zvyšuje ze 300 Kč na 500 Kč. Minimální státní příspěvek se také zvyšuje, a to z 90 Kč na 100 Kč měsíčně. Tato opatření mají zajistit, že více lidí bude spořit alespoň minimální částky, které jim umožní získat státní podporu.

Dopady na klienty ve starobním důchodu

Nové změny také znamenají, že klienti, kterým byl přiznán starobní důchod, již nebudou mít nárok na státní příspěvek. Toto opatření je navrženo s ohledem na skutečnost, že starobní důchodci již čerpají své úspory, a proto by neměli být dále motivováni státními příspěvky k dalším úsporám.

Statistika zvýšení příspěvků

Je důležité, aby klienti, kteří si dosud nesplnili nové podmínky, zvýšili své měsíční příspěvky co nejdříve. Podle aktuálních údajů si zhruba dvě třetiny klientů, kteří dosud pobírali maximální státní podporu, své měsíční příspěvky dosud nezvýšily. To znamená, že stále existuje značný počet lidí, kteří mohou přijít o maximální státní příspěvek, pokud nezačnou spořit více.

Přehled hlavních změn od 1. 7. 2024

Zde je shrnutí hlavních změn, které vstoupí v platnost od 1. července 2024:

  • Maximální výše státního příspěvku: Zvýšení z 230 Kč na 340 Kč měsíčně. Pro získání tohoto příspěvku je nutné spořit minimálně 1 700 Kč měsíčně.
  • Dolní hranice pro nárok na státní příspěvek: Zvýšení ze 300 Kč na 500 Kč měsíčně.
  • Minimální státní příspěvek: Zvýšení z 90 Kč na 100 Kč měsíčně.
  • Nárok na státní příspěvek: Klienti, kterým byl přiznán starobní důchod, již nemají nárok.

Připomenutí změn od 1. 1. 2024

Pro lepší pochopení kontextu je důležité připomenout i změny, které vstoupily v platnost již od 1. ledna 2024. Tyto změny zahrnovaly několik významných úprav, které ovlivňují způsob, jakým mohou klienti využívat daňové úlevy a jaké jsou jejich povinnosti ohledně délky spoření.

Daňové zvýhodnění

Od daňového základu je možné odečíst až 48 000 Kč, což může výslednou daň snížit až o 7 200 Kč ročně. Tato sleva je společná pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří, což zahrnuje nejen penzijní spoření, ale také životní pojištění nebo dlouhodobé investiční produkty. Klienti si mohou zvolit, zda tuto slevu uplatní na jeden, dva nebo všechny produkty dohromady.

Prodloužení minimální doby spoření

U nově uzavíraných smluv se prodloužila povinná minimální doba spoření z 5 na 10 let. To znamená, že aby klienti získali nárok na řádnou výplatu úspor, musí spořit nejméně 10 let. Tato změna má za cíl zajistit, že lidé budou své úspory udržovat po delší dobu, což přispěje k jejich finanční stabilitě v důchodu.

Částečné výplaty pro mladé klienty

Nový zákon umožňuje mladým klientům požádat o částečnou výplatu naspořených peněz ve lhůtě 24 měsíců od dosažení 18 let. Dříve bylo možné požádat pouze v roce, kdy klient dosáhl plnoletosti. Toto opatření poskytuje mladým lidem větší flexibilitu v nakládání s jejich úsporami. Tyto změny mají za cíl zlepšit podmínky pro spoření na penzi a zajistit, aby občané měli dostatečné úspory na důchod.

Je důležité, aby si každý pravidelně kontroloval své úspory a přizpůsobil své měsíční příspěvky novým podmínkám. Zvýšení příspěvků na penzijní spoření může být pro mnoho lidí náročné, ale z dlouhodobého hlediska přinese větší finanční jistotu a stabilitu v důchodovém věku. Důležité je začít jednat co nejdříve a zajistit, aby byly splněny všechny nové požadavky pro získání maximálního státního příspěvku.