Výpověď životního pojištění: kolo ležící na zemi poté, co nabouralo do auta.

Při vážných zdravotních problémech vám usnadní léčbu nebo například pomůže s doplacením hypotéky. I to umí životní pojištění. Také proto ho má zhruba každý druhý občan České republiky. Občas ale nastanou situace, kdy potřebujete životní pojištění zrušit. Podívejte se, jak postupovat a na co si dát pozor.

Lidé se obvykle odhodlají ke zrušení životního pojištění ve 2 případech:

 • mají finanční problémy, a proto se rozhodnou snížit náklady ukončením životka;
 • najdou si nové životní pojištění a potřebují původní smlouvu ukončit.

U samotného podání výpovědi je sice základní postup vždy stejný, liší se ale některé kroky, které s ukončením a změnou životního pojištění souvisí. Proto se na oba případy podíváme zvlášť.

Úplné zrušení životního pojištění

Zrušení životního pojištění bez další náhrady lidé obvykle řeší ve chvíli, kdy přijdou o příjmy nebo alespoň o jejich část. Například kvůli výpovědi ze zaměstnání.

Potřebují proto redukovat výdaje. A právě životko vnímají jako jednu z možností, jak ušetřit.

Úplné ukončení životního pojištění je však velmi nevýhodné. Proto by mělo být jedním z posledních kroků, ke kterému se odhodláte.

Znamená to pro vás totiž, že:

 • přijdete o pojistné krytí;
 • pokud si budete později pořizovat nové pojištění, bude pravděpodobně dražší – s věkem totiž roste riziko vážných úrazů a onemocnění, a proto stoupá i cena pojistky;
 • případné nové pojištění může krýt méně rizik – když se u vás v mezidobí objeví například chronická nemoc nebo budete mít úraz kolena, po kterém nebude vaše noha 100% fit, pojišťovna vás proti těmto rizikům už nepojistí;
 • po sjednání nového pojištění musíte počítat s čekací dobou i několik měsíců – v tomto období přitom pojišťovna škody nehradí (takzvaná karenční doba);
 • pokud jste díky životnímu pojištění uplatňovali slevu na dani z příjmu, musíte dodanit vše, co jste tímto způsobem ušetřili (týká se to i zaměstnanců)
 • když ukončujete rezervotvorné (investiční či kapitálové) pojištění, dostanete pouze část peněz, které jste naspořili – pokud máte pojistku pouze 2–3 roky, nevrátí vám pojišťovna prakticky nic, veškeré úspory totiž padnou na poplatky.

Jak ušetřit na životním pojištění

Předčasné ukončení životního pojištění není jediný způsob, jak můžete na této pojistce ušetřit. Náklady snížíte i tak, že:

Případně zkuste požádat o odklad plateb. Někteří poskytovatelé vám umožní přestat s placením pojistného až na půl roku.

Mezitím si můžete najít novou práci a vrátit se i k placení pojistky. A následně doplatit i dlužné splátky.

Jak zrušit životní pojištění

Pokud i přes zmíněné nevýhody plánujete odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění, musíte si výpověď v první řadě dobře naplánovat. Pojistku totiž nemůžete ukončit kdykoliv chcete.

Ze zákona máte tyto možnosti:

 • zasláním výpovědi ke konci pojistného období – výpověď musíte poslat minimálně 6 týdnů před výročím podpisu pojistné smlouvy;
 • zasláním výpovědí do 3 měsíců od pojistné události – toto je obvyklé v případech, kdy nejste spokojení s tím, jak pojišťovna úraz či nemoc řešila;
 • zasláním výpovědi do 2 měsíců od uzavření nové smlouvy – tedy když například narazíte na výhodnější nabídku;
 • dohodou s pojišťovnou – můžete ji využít kdykoliv v průběhu pojištění, je však jen na pojišťovně, jestli se s vámi dohodne.

Pojistka samozřejmě končí také datem stanoveným ve smlouvě. Pokud tedy platí do vašich 60 let, můžete počítat s automatickým ukončením životního pojištění právě v 60 letech.

A také s případnou výplatou naspořených prostředků, pokud máte investiční životní pojištění.

Automatické ukončení životka přijde ke slovu i v případě vašeho úmrtí. Pojistné plnění pak dostanou vaši pozůstalí.

Nezaplacení pojistného vyjde draho

Možná vás napadá, že stačí jednoduše nezaplatit pojistné. Teoreticky ano, ale je to velmi nevýhodné.

Pokud totiž za pojistku nezaplatíte, poskytovatel vás nejdříve vyzve k úhradě pojistného. Teprve pokud na upomínku nezareagujete a nezaplatíte v předepsaném termínu, pojistka zanikne.

Takovýto způsob předčasného ukončení životního pojištění vám však přinese hlavně problémy.

Nezaplacené pojistné totiž poskytovatelé vymáhají jako dluh. A tím pádem vám k němu naúčtují i další poplatky.

Navíc si tak připíšete negativní záznam do registrů dlužníků, což vám může zkomplikovat například žádost o hypotéku.

Jak vypadá výpověď pojistné smlouvy životního pojištění

Aby pojišťovna výpověď životního pojištění přijala, musí být písemná. Navíc musí obsahovat:

 • číslo pojistné smlouvy;
 • vaše identifikační údaje – tedy jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a místo trvalého pobytu;
 • váš požadavek – tedy žádost o zrušení životního pojištění;
 • datum a místo podepsání dokumentu
 • a váš podpis.

Přesná podoba dokumentu se u jednotlivých poskytovatelů liší. Formulář nebo vzor výpovědi životního pojištění proto najdete na webu své pojišťovny.

Podepsaný dokument pak do pojišťovny buď doneste osobně, nebo pošlete poštou.

Změna poskytovatele životního pojištění

Odstoupit od pojistné smlouvy životního pojištění můžete i v případě, že si najdete nového poskytovatele. Musíte přitom dodržet veškeré formální náležitosti pro podání výpovědi, které jsme zmínili v předchozí části.

Změna poskytovatele má však oproti samotnému zrušení životka několik specifik. Aby se vám tento krok opravdu vyplatil, musíte myslet na 4 věci.

Konkrétně:

 • Nové životní pojištění musí být výhodnější než to ukončené – mělo by vám tedy za stejnou nebo menší částku nabídnout vyšší pojistné limity.
 • Pojištění se musí překrývat – u každého nového životka musíte počítat s určitou čekací dobou. Abyste i v tomto období byli pojištění, sjednejte si pojistku ještě předtím, než začne platit výpověď stávajícího životního pojištění.
 • Nové pojištění musí krýt minimálně stejná rizika jako to předchozí – může se ale stát, že vám kvůli horšímu zdravotnímu stavu nebo prodělaným úrazům nová pojišťovna nabídne menší rozsah krytí. V takovém případě je nejlepší staré pojištění zachovat a ponechat u něj pouze ta rizika, která nová pojišťovna nechce krýt.
 • Pokud měníte investiční životní pojištění za stejný produkt od jiné pojišťovny, nechte si naspořené peníze převést přímo na účet nové pojistky – vyhnete se tak dodanění těchto úspor, které by vás čekalo, pokud by putovaly nejprve na váš účet.

Jak vybrat nové životní pojištění

Při změně poskytovatele je samozřejmě důležitý zejména výběr nového životního pojištění. Nenechte se proto zlákat nízkou cenou, ale sledujte především:

 • která rizika pojištění kryje,
 • kolik peněz dostanete v případě pojistné události,
 • jaké jsou podmínky pro výplatu pojistného plnění
 • a jaké výluky pojištění obsahuje.

Jen tak budete mít jistotu, že si opravdu polepšíte.

A jak takové životko najít snadno a rychle? Vyzkoušejte naše srovnání životního pojištění. Jednoduše porovnáte podmínky u jednotlivých poskytovatelů a vyberete pojištění, které maximálně odpovídá vašim potřebám.