Šťastná žena kontroluje výnosy ze svého penzijního fondu na počítači.

Penzijní fondy doplňkového penzijního spoření hrají důležitou roli v tom, jak budeme žít v důchodu. Pro mnoho z nás je důchod ještě doba vzdálená a též obtížně představitelná. Ale právě proto je důležité začít investovat do penzijního spoření co možná nejdříve a sledovat, jak se výkonnost těchto fondů vyvíjí. V tomto článku se podíváme na přehled výnosů penzijních fondů doplňkového penzijního spoření za rok 2022 a co to znamená pro budoucnost naší penze.

Jsou to investiční fondy, které spravují finanční instituce a do kterých pravidelně přispíváme během své pracovní kariéry. Tyto fondy investují naše peníze do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a další. Cílem je dosáhnout co nejlepšího výnosu, aby nám v důchodu poskytly stabilní příjem.

Rok 2022 byl pro penzijní fondy zajímavým obdobím. Po několika letech růstu na finančních trzích se objevily určité výzvy a změny. Jednou z hlavních událostí byla pandemie COVID-19, která stále tak trochu ovlivňuje světové hospodářství. I když se situace na začátku roku zdála být lepší, objevily se nové vlny nákazy, což mělo dopad na trhy a výnosy fondů. Hlavním důvodem ale stále je situace na Ukrajině, což také velmi ovlivňuje celosvětové dění. Přesto se ukázalo, že některé penzijní fondy dosahovaly solidních výnosů během roku 2022. Výkonnost fondů se samozřejmě lišila podle typu a strategie každého fondu.

Můžete si vybrat ze tří druhů penzijních fondů

Penzijní fondy jsou finanční produkty, které slouží k dlouhodobému spoření na důchod. Každý z těchto fondů má odlišnou strategii investování a úroveň rizika. Popíšeme si zde tři nejčastější typy penzijních fondů doplňkového penzijního spoření:

Konzervativní fond:

  • Orientace na bezpečnost: Konzervativní fondy se zaměřují na méně rizikové investice, jako jsou dluhopisy a stabilní peněžní trhy. Tyto fondy mají tendenci generovat nižší výnosy, ale také mají nižší riziko ztráty hodnoty.
  • Nízké riziko: Jsou vhodné pro investory, kteří mají krátký časový horizont nebo jsou konzervativnější a chtějí minimalizovat riziko.
  • Omezený růst kapitálu: Konzervativní fondy mohou být vhodné pro ty, kteří preferují stabilitu hodnoty svých investic na úkor potenciálně nižšího růstu.

Vyvážený fond:

  • Rozumná směsice aktiv: Vyvážené fondy obsahují směsici akcií a dluhopisů nebo jiných stabilnějších aktiv. Tento druh fondu má nižší riziko než dynamický fond, ale také nižší potenciál na vysoký výnos.
  • Střední riziko: Vyvážené fondy jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyvážený přístup mezi růstem kapitálu a ochranou před výraznými ztrátami.
  • Středně dlouhý horizont: Tento typ fondu může být vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice. 

Dynamický fond:

  • Rizikovější investice: Dynamický fond je obvykle zaměřen na investice do akcií a jiných rizikovějších aktiv. Tyto fondy mají tendenci generovat vyšší výnosy, ale jsou také náchylnější k výrazným cenovým fluktuacím.
  • Dlouhodobý horizont: Tyto fondy jsou vhodné pro lidi, kteří mají dlouhou dobu do odchodu do důchodu, protože mají čas se vzpamatovat z případných poklesů na trhu.
  • Vysoké riziko: Investoři musí být ochotni snášet výkyvy na trhu a připravit se na možnost, že hodnota jejich investice může klesnout.

Porovnání jednotlivých fondů:

Je důležité zmínit, že výkonnost penzijních fondů se může měnit každý rok, a proto je důležité mít dlouhodobý investiční horizont. To znamená, že i když může dojít k výkyvům v krátkodobém horizontu, měli bychom se držet své dlouhodobé investiční strategie. Dále je klíčové pravidelně sledovat vývoj penzijního fondu do kterého investujete. Zajímejte se také o poplatky, které si za správu fondu účtují. Nižší poplatky mohou znamenat vyšší výnosy v dlouhodobém horizontu.

Pokud ale zjistíte, že váš penzijní fond má problémy s výkonností, můžete zvážit přesun do jiného fondu s lepší historií výnosů. Je však možné, že přesun fondu může být spojen s různými poplatky, takže je třeba tento krok pečlivě zvážit.

Výnosy konzervativních fondů za rok 2022

V roce 2022 dosahovaly konzervativní penzijní fondy stabilních, avšak nižších výnosů ve srovnání s dynamickými a vyváženými fondy. To je očekávaným výsledkem, protože tito investoři preferují ochranu kapitálu nad vysokými výnosy.

Průměrné zhodnocení za rok 2022 se pohybuje od pozitivních výnosů kolem 4 % až po záporné výnosy kolem -1,82 %. Je důležité poznamenat, že výkonnost konzervativních fondů závisí na jejich investiční strategii a složení portfolia, a také na celkových tržních podmínkách. Rok 2022 byl v mnoha ohledech neobvyklý a mohl mít vliv na výkonnost různých fondů.

FondPrůměrné zhodnocení za 5 letZhodnocení za rok 2022
Conseq povinný konzervativní0,97%4,20%
Rentea povinný konzervativní  5,88 % (založen 1.7.2021)3,57%
Allianz povinný konzervativní  1,09%3,39%
UNIQA povinný konzervativní0,18%2,48%
ČSOB povinný konzervativní0,07%2,07%
NN povinný konzervativní4,39%2,24%
Generali povinný konzervativní0,02%1,93%
KB povinný konzervativní-0,04%0,96%
ČS povinný konzervativní  -0,44%-1,82%

Výnosy vyvážených fondů za rok 2022

Průměrné zhodnocení vyvážených fondů za rok 2022 bylo obecně negativní, což znamená, že tyto fondy zažily ztráty. Různé fondy mohou mít odlišné investiční strategie a složení portfolia, což má vliv na jejich výkonnost. Fondy zase nejvíce ovlivnila válečná situace na Ukrajině a také COVID-19.

Je důležité si uvědomit, že zhodnocení investic může být volatilní. Investoři by měli pravidelně hodnotit svou investiční strategii a zvážit své finanční cíle a toleranci k riziku.

FondPrůměrné zhodnocení za 5 letZhodnocení za rok 2022
Rentea dluhopisový  6,49% (založen 1.7.2021)3,11%
Conseq dluhopisový2,22%3,09%
ČS vyvážený  2,47%-4,31%
Allianz vyvážený  1,68%-4,60%
NN vyvážený6,28%-7,25%
ČSOB vyvážený2,13%-8,25%
KB vyvážený0,31%-8,29%
Generali vyvážený1,18%-8,37%
UNIQA vyvážený1,87%-9,30%

Výnosy dynamických fondů za rok 2022

Průměrné zhodnocení dynamických fondů za rok 2022 bylo velmi negativní. Dynamické fondy jsou obvykle orientovány na investice do akcií a jiných rizikovějších aktiv, a tím pádem jsou také náchylnější k výrazným výkyvům na trhu. Výsledky investic jsou ovlivněny mnoha faktory, včetně celkových tržních podmínek, událostí na trhu a samotných investičních strategií fondu. Je důležité si uvědomit, že historická výkonnost fondu nemusí zaručit budoucí výnosy, a investiční rozhodnutí by měla být prováděna s ohledem na dlouhodobou perspektivu a rizikový profil investora. Nicméně nedělejte závěry po jednom neúspěšném roce, dynamický fond hodnoťte až po několika letech.

FondPrůměrné zhodnocení za 5 letZhodnocení za rok 2022
ČS dynamický  5,41%-4,81%
Rentea akciový  7,1% (založen 1.7.2021)-5,15%
Allianz dynamický  3,44%-9,97%
KB akciový2,87%-11,26%
Generali dynamický3,18%-11,32%
Conseq Globální akciový3,14%-13,06%
ČSOB dynamický5,9%-14,65%
NN růstový7,3%-16,44%
UNIQA akciový1,61%-21,05%