Vstup do pobočky Komerční Pojišťovny

Společnosti Komerční banka a KB Pojišťovna uvádějí na trh nový zajištěný fond s názvem Stabilita 3, který je součástí investičních životních pojištění Vital Invest a Vital Platinum Private. Fond je dostupný jak novým, tak stávajícím klientům. Období pro přihlášení do fondu začíná 9. 1. 2023 a končí 14. 4. 2023 (nebo do vyprodání kapacity) a splatnost fondu je stanovena na 6 let.

I v případě negativního vývoje podkladového aktiva fond zaručuje klientům návratnost 115 % jejich investovaných prostředků ke dni splatnosti po odečtení počátečních správních nákladů. Celkový výnos pro klienta se však může vyšplhat až na 35 % nebo i více.

Dobrá volba pro konzervativní investory

Třetí tranše fondu Stabilita představuje další zajímavou příležitost pro konzervativnější klienty s dlouhodobým investičním horizontem, kteří si přejí aktivně spravovat své finance a minimalizovat riziko znehodnocení svých investic v důsledku inflace. Fond Stabilita 3 nejenom garantuje návratnost investice, ale nabízí také možnost zajímavého výnosu.

Podle vyjádření KB minulé prodeje fondů Stabilita, zejména Stability 2, která byla uvedena na trh na podzim loňského roku, potvrdily rostoucí trend opatrného investování. Prodaný objem investic v této sérii přesáhl 1,1 miliardy korun.

Fond Stabilita 3 nabízí kapitálovou garanci ve výši 115 %. Pokud konečná úroveň podkladového aktiva fondu ke dni splatnosti pohybuje v rozmezí 100 až 135 %, klientovi je poskytnuta kapitálová garance ve výši 115 % a další bonus 20 %. V případě, že se hodnota podkladového aktiva vyvine nad úroveň 135 %, klient bude mít nárok na celkový konečný výnos odpovídající výkonnosti tohoto aktiva. Fond Stabilita 3 je zajištěn na základě výkonnosti fondu Solys Global Horizon. Ten se zaměřuje na přední evropské společnosti (50 %), americké společnosti (40 %) a japonské společnosti (10 %), které staví své podnikání na principu trvalého udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Při výběru společností do fondu se uplatňují přísná ESG kritéria (Environment – životní prostředí, Social – sociální oblast, Governance – způsob řízení), zaměřená na snižování uhlíkové stopy, dividendovou politiku a další faktory. Jednotlivé společnosti  mají v rámci regionálního zastoupení stejnou váhu.