Muž stojící u stromem zničeného domu s pojištěním nemovitosti.

Podle průzkumu provedeného Českou asociací pojišťoven v říjnu 2022 je v Česku pojištěno pouze 55 % nemovitostí. Pokud vaše nemovitost není mezi nimi a vážně uvažujete o sjednání pojištění, nebo pokud vás sjednání pojistky čeká jako součást hypotéky, nabízíme vám užitečné rady a tipy.

Důležité je zejména přečíst si podmínky smlouvy. A to i přesto, že v Česku není čtení pojistných smluv příliš populární. Podle průzkumu z roku 2019 si pojistné smlouvy před podpisem nepřečetlo zhruba 14 % Čechů.

Ještě horší je situace u všeobecných obchodních podmínek. Klienti je často nedokážou úplně pochopit, což může mít nepříjemné následky při řešení pojistné události.

Platí to i pro pojištění nemovitosti, kde se může stát, že klienti přesně nevědí, co a jak je pojištěné, a zjišťují to až v případě pojistné události. Mohou je tak potkat nečekané problémy například s nastavenými sublimity nebo s nevhodným krytím pro konkrétní situaci.

Co kryje pojištění nemovitosti

Pamatujte také, že pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti není totéž.

Pojištění nemovitosti pokrývá škody na samotné nemovitosti, včetně takzvaných vedlejších staveb, které se nacházejí na stejném pozemku a jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Zahrnuje přitom:

 • zdi,
 • střechu,
 • podlahy,
 • okna,
 • stropy.

Zjednodušeně řečeno vše, co nelze přemístit.

Na druhé straně pojištění domácnosti zahrnuje majetek, který se dá snadno odnést a přemístit. Například:

 • nábytek,
 • spotřebiče,
 • osobní věci
 • a další.

Pokud chcete pojistit kuchyň s vestavěnými skříňkami a spotřebiči, zjistěte si, zda je to zahrnuto v pojištění nemovitosti nebo v pojištění domácnosti. Záleží to na podmínkách vaší pojišťovny.

Nastavte dostatečnou pojistnou částku

Při sjednávání pojištění nemovitosti je důležité zvolit dostatečnou pojistnou částku – tedy nejvyšší možný limit pojistného plnění. Měla by být dostatečně vysoká, abyste si mohli svůj dům nebo byt pořídit znovu.

Podle České asociace pojišťoven je přitom jen zhruba jedna třetina smluv sjednaná se správnou pojistnou částkou. Zbytek je podpojištěný. To znamená, že v případě pojistné události byste nedostali dostatečnou finanční náhradu na obnovu vaší nemovitosti.

U 15 % smluv byste dokonce nedostali ani polovinu potřebné částky.

Proto pečlivě zvažte, jakou pojistnou částku zvolíte a raději si ověřte, zda odpovídá reálné hodnotě vaší nemovitosti.

Sledujte rozsah rizik

V roce 2021 se české pojišťovny musely vypořádat s 434 pojistnými událostmi spojenými se sesuvy a poklesy půdy a více než 5000 pojistnými událostmi způsobenými úderem blesku.

Je tedy důležité zajímat se o rizika a okolnosti, pro které pojišťovna poskytne pojistné plnění.

Základní pojištění obvykle pokrývá:

 • živelní nebezpečí (požáry, sněhové bouře, vichřice atd.),
 • pády stromů nebo jiných předmětů,
 • údery blesků a povodně (dejte si však pozor na výluky, které se týkají například nemovitostí v oblastech s vysokým rizikem povodní).

Kromě toho se poohlédněte i po nadstandardních službách, jako je pojištění škod způsobených:

 • vloupáním,
 • krádežemi,
 • vandalismem
 • nebo elektrickými riziky – například přepětím.

Myslete na sublimity

Kromě celkové pojistné částky si důkladně projděte i sublimity, které omezují maximální pojistné plnění pro konkrétní rizika nebo části nemovitosti. Pokud vlastníte například luxusní okna či speciální dveře, pohlídejte si, aby byl sublimit stačil na uhrazení škod.

Podobně jsou pojistná plnění často omezena pro případy vandalismu nebo krádeže. Je důležité pečlivě zkontrolovat, zda sublimity odpovídají vašim potřebám a požadavkům.

Smlouvu pravidelně aktualizujte

Je také důležité informovat pojišťovnu o všech novinkách, abyste byli v případě pojistné události co nejlépe krytí. Pokud se totiž stane nějaká nehoda a pojistná smlouva neodpovídá skutečnosti, může to mít negativní dopad na výši pojistného plnění.

Proto je důležité aktualizovat své údaje v pojistné smlouvě pravidelně, aby byla co nejpřesnější. A mohla vám v případě potřeby co nejvíce pomoci s odstraněním škod.