Ruce lékaře ošetřují pacientovi zranění

Cizinci s dlouhodobým pobytem v Česku, kteří pochází ze zemí mimo EU, mají nově volnost ve výběru zdravotní pojišťovny. Senát v srpnu schválil novelu o pobytu cizinců v ČR, která občanům jiných zemí umožňuje sjednat si pojištění u jakékoli pojišťovny, která tuto službu nabízí. Změna vstoupila v platnost ve středu 20. 9. 2023, kdy vyšla ve sbírce zákonů.

Končí tak dosavadní monopol Pojišťovny VZP (PVZP). Novela také umožňuje cizincům do tří měsíců smlouvu s Pojišťovnou VZP vypovědět.

Cizinci získají lepší ochranu

V senátní novele byl také zvýšen limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR na 400 tisíc eur (9,6 milionů korun). Původně horní parlamentní komora doporučovala zdvojnásobit tento limit na 120 tisíc eur (zhruba 2,9 milionu korun).

Podle novely jsou pojišťovny rovněž nyní povinny obnovit cestovní zdravotní pojištění pro pojištěnce, kteří projeví zájem o tuto službu. Zmíněná opatření mají zajistit, aby nemocní cizinci na území České republiky nezůstali nepojištění.

„Důležitou věcí je, že pojišťovny, které budou poskytovat toto zdravotní pojištění, musí zveřejnit vzor pojistné smlouvy a pojistné podmínky. Zároveň se zavede registr zdravotního pojištění cizinců, který bude spravovat a bezplatně poskytovat Česká kancelář pojistitelů. A co je zásadní a důležité pro jistotu jak těch pojištěných cizinců, tak hlavně poskytovatelů zdravotní péče, je, že do něj budou mít lékaři bezplatný přístup, a to okamžitě po přijetí takového pacienta, ať už k ambulantnímu nebo nemocničnímu vyšetření/ošetření. Mohou tak hned zjistit, zda je ten člověk pojištěn a jak je pojištěn,“ uvedl v srpnové senátní rozpravě předkladatel novely, předseda zdravotního výboru Senátu Roman Kraus (ODS).

Monopol evropská legislativa nepřipouští

Zastánci novely argumentují, že zavedení pětiletého monopolu pro Pojišťovnu VZP, který se týkal komerčního pojištění cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku, bylo v rozporu s evropským právem.

Tento krok tehdy prosadila dolní parlamentní komora v minulém volebním období (s účinností od srpna 2021). Proti této změně se ale tehdy postavila řada subjektů, včetně ministerstev vnitra a zdravotnictví, České asociace pojišťoven a Hospodářské komory ČR. Podle platného zákona mohou dceřiné společnosti jakékoli zdravotní pojišťovny nabízet komerční zdravotní pojištění až po pěti letech od zavedení monopolu.

Podporovatelé současného stavu zdůrazňovali potřebu řešení situace, kdy cizinci přijíždějící do Česka za prací potřebují zdravotní péči, a riskují, že jim náklady na ni nebudou uhrazeny.

Novelu uvítal senát I pojišťovny

Senátoři však prohlásili, že tento monopol byl v rozporu s evropským právem. Na zasedání Senátu vyjádřil senátor Tomáš Jirsa (ODS) svou vděčnost Romanu Krausovi za jeho výrazné úsilí během uplynulého roku a půl.

Kraus podnikl desítky návštěv v Poslanecké sněmovně a vedl jednání s ministrem zdravotnictví a dalšími zúčastněnými stranami. Tato náročná práce byla podle Jirsy provedena výborně, a proto Krausovi vyjádřil svou vděčnost za jeho angažovanost v Poslanecké sněmovně. Dále poznamenal: „A protože tu není ministr, tak prostřednictvím médií, která to sledují, bych vzkázal panu řediteli VZP Kabátkovi, aby se podíval, jestli mu ta jeho dceřiná společnost nedělá reputační problém.“

Česká asociace pojišťoven schválení novely přivítala.  „Věříme, že díky zrušení monopolu Pojišťovny VZP se narovnají podmínky trhu v pojištění cizinců, klienti opět dostanou na výběr – a tím i kvalitnější službu. Zároveň novela významně posílí transparentnost a zvýší minimální limity plnění. Návrat k respektování evropského práva, se kterým byl monopol v kolizi, je dobrá zpráva pro všechny zúčastněné,“ uvedl již dříve výkonný ředitel asociace Jan Matoušek.