Detail pobočky pojišťovny Kooperativa

Pouze 23 % respondentů, kteří si pamatují pojistnou částku, si myslí, že by byli schopni znovu vybudovat svou nemovitost za pojistnou částku uvedenou na smlouvě. To platí zejména pro lidi v důchodovém věku.

Poutavých informací však z nedávného průzkumu, který pro Kooperativu provedla společnost IPSOS, vyplývá více. Shrnuli jsme pro vás ty nejzajímavější.

Na úpravu smlouvy lidé zapomínají

Zjištění naznačují, že velká část obyvatel ČR ví o podrobnostech svých pojistných smluv (např. pojistných částkách) jen málo. Dostatečná výše pojistné částky je přitom klíčová pro pokrytí nákladů na znovuvybudování poškozené nemovitosti nebo obnovu zničeného vybavení domácnosti.

Vzhledem k rostoucím cenám stavebních prací, materiálů, zboží i služeb by měly přirozeně růst i pojistné částky u pojištění nemovitosti, ale i pojištění domácnosti. Pojištění střechy nad hlavou je zásadní a každý odpovědný vlastník by na to měl myslet.

V posledních 5 letech však  svou pojistnou smlouvu aktualizovala méně než polovina respondentů průzkumu (42 %).

Řešením je indexace

Pojišťovna Kooperativa proto nabízí možnost automatické aktualizace pojistných částek, limitů plnění a pojistného na základě inflačního vývoje, tedy tzv. indexace. Ta zajišťuje, že pojistná částka bude dostatečná i v budoucnosti.

Podle nedávného průzkumu je 60 % české populace přesvědčeno o důležitosti automatické aktualizace pojištění nemovitosti. Tato výsledková data potvrzují zájem lidí o udržení adekvátní úrovně pojištění i v rámci dlouhodobého vývoje.

Praktické zkušenosti v Kooperativě potvrzují, že klienti tuto možnost rádi využívají  – u nových pojistných smluv si indexaci sjednává více než 98 % klientů. V letošním roce pojištovna pomocí indexace upravila více než 650 tisíc pojistných smluv na občanský majetek. Zhruba v polovině případů klienti využívají automatizovanou nabídku Kooperativy, dalších 15 % klientů pak nahrazuje starou pojistnou smlouvu novou.

Průzkum odhalil i další povzbudivá fakta. 86 % dotázaných majitelů nemovitosti mělo například svou budovu úspěšně pojištěnou. Respondenti si také uvědomují riziko podpojištění – 78 % z nich je obeznámeno s pojmem podpojištění nebo se s ním alespoň někdy setkalo. Největší povědomí o tomto problému mají muži ve věku 55-65 let s vysokoškolským vzděláním, naopak nejméně informací o něm mají obyvatelé se základním vzděláním.

Tato zjištění ukazují, že si majitelé nemovitostí uvědomují důležitost správného pojištění a přiměřeného krytí rizik spojených s majetkem. Kooperativa se v průzkumu zajímala také o to, jaké doplňkové služby by klienti v rámci svého majetkového pojištění nejvíce ocenili. Respondenti jmenovali nejčastěji pojištění odpovědnosti (70 %) a asistenci při nouzových situacích (52 %).