Muž podepisující smlouvu

Je lepší volbou majetek darovat nebo dědit?

Rozhodnutí, zda darovat majetek za života nebo ho nechat jako dědictví, je otázka, která trápí mnoho lidí. Každá z těchto možností má své výhody i nevýhody, které je třeba zvážit. Tento článek se zaměří na to, jaké jsou rozdíly mezi darováním majetku a děděním, a co se více vyplatí v…

Číst celý článek
Soudní kladívko s modele domu

Jak efektivně řešit spoluvlastnictví nemovitostí po dědictví

Spoluvlastnictví nemovitostí po dědictví je často komplikovanou a stresující situací, se kterou se mohou setkat mnozí dědicové. Když několik lidí zdědí jednu nemovitost, může nastat mnoho problémů a neshod ohledně toho, jak s nemovitostí naložit. Tento proces může být emocionálně náročný, protože se často jedná o majetek s osobními a…

Číst celý článek
Ženy prohlíží dokumenty

Práva a povinnosti v oblasti vyúčtování služeb při pronájmu bytů

V období, kdy se blíží termín pro zaslání vyúčtování služeb od pronajímatelů k nájemníkům, mnozí se ptají, zda mají právo nahlédnout do těchto dokumentů, zvláště pokud platí za služby paušální částkou. Tento proces je důležitý pro obě strany nájemního vztahu, jelikož zajišťuje transparentnost a spravedlivé rozúčtování nákladů spojených s bydlením.…

Číst celý článek
Brno

Právní aspekty přechodu nájemních vztahů při změně vlastníka nemovitosti

Změna vlastnictví nemovitosti je závažný právní akt, který může mít značný dopad nejen na samotného vlastníka, ale i na nájemce, kteří v dané nemovitosti bydlí. V České republice je právní rámec, který reguluje nájemní vztahy při prodeji nemovitosti, definován občanským zákoníkem. Tento článek se zabývá klíčovými aspekty, které je třeba…

Číst celý článek
Pohled z výšky na město

Trh s nemovitostmi se v České republice začíná opět probouzet

V posledních měsících se český realitní trh dočkal znatelného oživení. Znamená to výrazný obrat oproti předchozím obdobím, kdy trh procházel skokovým propadem. Toto oživení se projevuje ve všech segmentech nemovitostí, od novostaveb přes starší byty až po rodinné domy a signalizuje tak návrat aktivity na dlouhodobější normální úroveň na realitním…

Číst celý článek
Mladý pár dělající úpravy v bytě

Když si pronajatý byt přizpůsobíte svému vkusu: Pravidla a pasti stavebních úprav v nájmu

Víte, jak to chodí s bydlením a úpravami v bytě, jednou chcete přidělat poličku, podruhé přestavět kuchyň. Ale co když bydlíte v pronájmu? Právě tady se střetávají dva světy: svoboda a omezení. V České republice je toto téma zvlášť pikantní, protože každý nájemce i majitel nemovitosti má své a jiné představy…

Číst celý článek
Dům se solárními panely

Nová zelená úsporám Light 2024: Klíč k lepšímu bydlení pro domácnosti s nižšími příjmy

V dnešní době, kdy se čím dál tím více diskutuje o udržitelném rozvoji a šetrném přístupu k životnímu prostředí, přichází česká vláda s programem Nová zelená úsporám Light 2024. Tento program je zaměřen na podporu domácností s nižšími příjmy v oblasti energetických úspor a zlepšení bytových podmínek. Co je Nová…

Číst celý článek
Mladá maminka si hraje s dítětem na podlaze

Průvodce příspěvkem na bydlení v roce 2024: Co všechno byste měli vědět

Příspěvek na bydlení je navržen tak, aby podpořil jednotlivce a rodiny, které se potýkají s vysokými náklady na bydlení. Jeho cílem je zlepšit dostupnost a kvalitu bydlení pro ty, kteří se ocitli v ekonomicky náročné situaci. Tento článek vám poskytne hlubší porozumění tomu, co příspěvek obnáší. Příspěvek na bydlení je…

Číst celý článek
Fotka Brna

ČNB pro rok 2024 předpovídá růst cen nemovitostí

Vysoké úrokové sazby hypoték a pokles životního standardu v tomto roce vedly k poklesu cen na trhu s nemovitostmi. Přestože došlo k poklesu cen bytů a domů, očekává se, že tato situace bude jen přechodná. Česká národní banka nedávno zveřejnila podrobnou zprávu o finanční situaci, ve které předpovídá, že ceny…

Číst celý článek
Muž držící v rukách sejf

Jaká je nejbezpečnější úschova při koupi nemovitosti?

Koupě nemovitosti může být jedním z největších rozhodnutí v životě člověka, a proto je zcela zásadní zajistit, aby se každý krok v tomto procesu odehrál s maximální možnou bezpečností. Nejprve je důležité si uvědomit, že bezpečná úschova je právní mechanismus používaný při transakcích, kde se velké částky peněz převádějí mezi…

Číst celý článek