Kolona aut na ulici

Vláda ve středu projedná návrh zákona, který upraví podmínky pro povinné ručení. Navrhovaná směrnice zahrnuje do českého právního rámce předpisy evropského společenství a její účinnost by měla nastoupit kolem Vánoc.

Očekává se, že rozsah povinného ručení se rozšíří na širší spektrum vozidel. Povinnost hradit tuto pojistku za provoz vozidla se rovněž přesune z vlastníků na aktuální provozovatele vozidla.

Ministerstvo financí, které návrh vytvořilo, prosazuje jeho účinnost od 23. prosince. Tento termín je vybrán s ohledem na uplynutí lhůty pro převod evropské směrnice do vnitrostátního práva členských zemí Evropské unie, která právě na tento den vyprší. Tímto krokem se stát snaží harmonizovat své právní předpisy s evropskými standardy v oblasti povinného ručení a pojistných limitů.

Jaké změny čekají povinné ručení?

Nový legislativní rámec upravuje definici pojmu „vozidlo“, povinné ručení se tak začne vztahovat na další kategorie vozidel. Nově se tato povinnost bude týkat všech motorových vozidel, jejichž konstrukční rychlost přesahuje 25 km/h, a také motorových vozidel, která mají konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a váží více než 25 kg.

Současně nová legislativa stanovuje, že se za motorová vozidla budou považovat ta, kde motor představuje hlavní zdroj pohybu. Toto opatření se ovšem nebude týkat elektrokol.

Nový právní předpis rovněž přináší důležité změny ohledně platby povinného ručení. Na základě této novinky bude povinnost platit povinné ručení náležet provozovatelům vozidel, nikoli jejich vlastníkům. Tato zásadní změna vychází z důvodové zprávy k návrhu zákona, která poukazuje na problémy spojené s dosavadním systémem při řešení přestupků, problémy s pojištěním a složitostí výpočtu pojistného s ohledem na systém bonusů a malusů.

Významnou novinkou je i zrušení tzv. zelené karty, která dosud sloužila k prokazování platnosti povinného ručení na území České republiky. Důvodová zpráva zdůrazňuje, že v dnešní době digitalizace a moderních kontrolních systémů již zelená karta ztratila svůj původní smysl. Místo toho bude tato karta sloužit pouze jako mezinárodní doklad o zaplacení povinného ručení pro případy, kdy řidiči vyjíždějí za hranice ČR.

Plánovaný právní předpis má za cíl zvýšit minimální limity pojistného plnění v případech újmy na zdraví, úmrtí nebo majetkové škody. Všechny tyto limity se zdvojnásobí z aktuálních 25 milionů korun na 50 milionů korun. V situacích, kdy dojde k újmě na zdraví nebo úmrtí, bude tato částka platit pro každou postiženou osobu. V případě majetkové škody bude limit 50 milionů korun platit pro jednu událost, bez ohledu na počet poškozených. A co si od nové legislativy slibují zákonodárci? Inovace podle nich přinášejí do systému povinného ručení důležité změny, které reagují na moderní technologické trendy a zároveň řeší praktické problémy, které se dosud vázaly k jeho provozování a správě.