5 druhů zákonného pojištění: Ruka skládající pyramidu z dřevěných kostek, na kterých jsou symboly ze zdravotnictví.

Když se řekne pojištění, většina lidí si nejspíš vybaví životní, cestovní nebo třeba majetkovou pojistku. Všechny tyto produkty mají jedno společné – sjednáváte si je dobrovolně, abyste chránili své zdraví a majetek. Existují ale i pojištění, která vám nařizuje zákon. Podívejte se, která zákonná pojištění musíte mít a kolik vás stojí.

Zatímco některá zákonná pojištění se týkají automaticky každého obyvatele České republiky (například zdravotní), s dalšími se setkáte pouze za určitých okolností.

Pokud ale tuto povinnost máte, musíte ji splnit. Jinak vám hrozí pokuta, a navíc riskujete, že v případě pojistné události zaplatíte vysoké odškodné ze svého.

Bez kterých pojištění se tedy ze zákona neobejdete? Jsou to:

 • pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,
 • zdravotní pojištění,
 • sociální pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (povinné ručení)
 • a pojištění profesní odpovědnosti.

Zákonné vs. povinné pojištění

Když se řekne zákonná pojištění, obvykle se tím myslí veškerá pojištění, která lidem ukládá zákon. Není to ale zcela přesné.

Fakticky jediným zákonným pojištěním v České republice je totiž pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Vzniká tedy automaticky a nemůžete si sami zvolit pojišťovnu.

Ostatní pojištění jsou „pouze“ povinná. Ze zákona je však mít musíte.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je jediné, u kterého se v názvu opravdu objevuje slovo „zákonné“. Znamená to, že vzniká automaticky a nemůžete si sami vybrat poskytovatele.

Plátcem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se stanete, jakmile někoho zaměstnáte. Bez ohledu na to, jestli:

 • je tento člověk plnohodnotným zaměstnancem,
 • pracuje pro vás na dohodu o provedení činnosti
 • nebo na dohodu o provedení práce.

Pokud máte alespoň jednoho takového zaměstnance, musíte to ihned oznámit pojišťovně Kooperativa. Právě ta jako jediná v České republice poskytuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

K přihlášení použijte elektronický formulář na webu pojišťovny.

Výši pojistného si pak spočítáte sami. A to tak, že vynásobíte vyměřovací základ na sociální pojištění se sazbou, která je stanovená pro vaše podnikání. Tato sazba vychází z třídění CZ-NACE.

Pozor – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se vás týká, i když jste soukromá osoba! Tedy když si například najmete chůvu na hlídání dětí.

A co všechno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele kryje? Jsou to:

 • škody na zdraví, které vznikly při plnění pracovních povinností nebo například na služební cestě;
 • škody vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo s nemocí z povolání.

Zdravotní pojištění

Mezi zákonná pojištění řadíme také zdravotní pojištění. Je totiž povinné a vzniká:

 • dnem narození pojištěnce,
 • získáním trvalého pobytu
 • nebo zaměstnáním u zaměstnavatele se sídlem v České republice.

Zatímco první případ platí pro české občany, další dvě možnosti se týkají cizinců.

Zdravotní pojištění hradí například prohlídky a ošetření u lékaře nebo náklady na některé léky a zdravotní pomůcky. Pojistné je přitom pevně dané pro každého pojištěnce a je ve výši:

 • 13,5 % z hrubé mzdy u zaměstnanců
 • a 13,5 % z vyměřovacího základu u OSVČ.

Vyměřovací základ u OSVČ se odvíjí od jejich zisku v předchozím účetním období. Zároveň stát každý rok stanovuje minimální vyměřovací základ – tedy i minimální zálohu na zdravotní pojištění.

Zálohy na zákonné zdravotní pojištění pak každý měsíc platí:

 • zaměstnavatel za své zaměstnance – vždy 9 % z hrubé mzdy daného zaměstnance;
 • zaměstnanec – 4,5 % z hrubé mzdy (zaměstnavatel je strhává automaticky – zaměstnanec se tak nemusí o nic starat);
 • OSVČ – celých 13,5 %;
 • stát – hradí pojistné za lidi, kteří nemají vlastní příjmy – tedy za děti, studenty do 26 let, uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, důchodce nebo například rodiče na mateřské či rodičovské dovolené.

Každý pojištěnec si přitom může sám vybrat pojišťovnu.

Sociální pojištění

Zákonné sociální pojištění je do velké míry podobné pojištění zdravotnímu. Platí ho totiž jak zaměstnanci, kterým na něj přispívá zaměstnavatel, tak OSVČ.

Vyměřovací základ se u zaměstnanců opět odvíjí od hrubé mzdy.

Zaměstnanci z ní na sociální pojištění posílají 6,5 % a dalších 25 % platí zaměstnavatel. Celkem tedy na sociální pojištění putuje 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Zaměstnavatel tuto částku každý měsíc odvádí automaticky, a to včetně zaměstnancova podílu na pojistném.

Sociální pojištění se přitom skládá ze 3 částí. Zaměstnanec a zaměstnavatel na jejich úhradě podílí následovně:

 zaměstnaneczaměstnavatel
důchodové pojištění6,5 %21,5 %
nemocenské pojištění0 %2,3 %
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0 %1,2 %

OSVČ si hradí sociální pojištění sami. Oproti zaměstnancům však nemusí platit nemocenské pojištění, které je pro podnikatele a živnostníky dobrovolné.

Předepsaná sazba pro OSVČ je:

 • 28 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění
 • a 1,2 % z vyměřovacího základu na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Celkem je tedy 29,2 % (tedy stejná část jako u zaměstnanců po odečtení nemocenského pojištění).

Vyměřovací základ se opět odvíjí ze zisku za předchozí zdaňovací období.

Lidé, kteří vlastní příjmy nemají, zákonné sociální pojištění neplatí. Je to logické, peníze z tohoto pojištění se totiž používají například na dávky pro:

 • nezaměstnané,
 • důchodce,
 • invalidy
 • nebo pro zaměstnance v pracovní neschopnosti.

Povinné ručení

Když se řekne zákonné pojištění, každý motorista si zřejmě ihned vybaví právě povinné ručení. Musí ho mít každé motorové vozidlo, které vyjede na veřejnou komunikaci.

Pokud má tedy vaše auto poznávací značku a je zapsané v registru motorových vozidel, musí mít povinné ručení.

Tato pojistka chrání ostatní účastníky provozu před tím, že byste nezvládli nahradit škody, které se svým vozidlem způsobíte. Právě povinné ručení je totiž zaplatí za vás.

Když povinné ručení nemáte, hrozí vám pokuta až 40 000 Kč. A pokud nepojištění způsobíte nehodu, vyměří vám Česká kancelář pojistitelů sankce za každý den, kdy vám pojištění chybělo.

Případné škody navíc musíte zaplatit ze svého. Můžou se přitom snadno vyšplhat i na mnoho milionů korun.

Základní limit, na který si můžete povinné ručení zřídit, je:

 • 35 000 000 Kč na škody na majetku
 • a 35 000 000 Kč na zdravotní újmu.

Obvykle se ale vyplatí nastavit vyšší pojistnou částku.

Pojišťovnu si vyberete sami. Každá přitom nabízí jiné podmínky, možnosti připojištění či výluky z pojištění. Proto si vždy dobře porovnejte aktuální nabídky.

Jen tak máte jistotu, že vám pojistka opravdu pomůže a zároveň nebude příliš drahá. Stačí využít naše srovnání povinného ručení.

Pojištění profesní odpovědnosti

Posledním druhem zákonného pojištění je pojištění profesní odpovědnosti. Přestože je u většiny povolání tato pojistka dobrovolná, v některých případech si ji musíte zřídit povinně.

Týká se to profesí, u kterých může vaše pochybení vést k vážným škodám na zdraví či majetku. Zákonné pojištění profesní odpovědnosti proto musí mít například:

 • lékaři,
 • advokáti a notáři,
 • architekti,
 • insolvenční správci,
 • účetní, auditoři a daňoví poradci
 • nebo pojišťovací makléři a agenti.

Také u zákonného pojištění profesní odpovědnosti si sami vyberete poskytovatele, který vám nejvíc vyhovuje. Stačí si porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven a ověřit si, kdo vám nabízí nejlepší podmínky. Jednoduše využijte naše srovnání pojištění odpovědnosti a máte jistotu, že vás pojistka ochrání, jak potřebujete.