Interiér pobočky Air Bank

Fakturace podnikatele nebaví. Vyplývá to z dat nedávného průzkumu provedeného společností IPSOS pro Air Bank. Byznysmeni za náročné a zdlouhavé označili činnosti typu:

  • vytváření faktur,
  • sledování jejich proplacení,
  • upomínání neuhrazených částek,
  • příprava dokumentů pro daňové přiznání.

A jak by to podle respondentů vypadalo v ideálním světě? Podnikatelé by rádi měli fakturační systém, který by byl propojený přímo s jejich bankovním účtem. Program by automaticky vyplnil požadované údaje, nabídl rychlý přehled o stavu všech faktur a navíc by byl zcela zdarma. A právě takové řešení Air Bank nyní nabízí – přímo ve svém mobilním bankovnictví.

Nové funkce pomohou s administrativou

Nový sytém sníží administrativní zátěž spojenou s fakturací nejen zkušeným podnikatelům – jednodušší řízení financí ocení i začátečníci. A to je velmi vítaná změna, zejména v období jako je začátek roku nebo září, kdy se počty nově registrovaných podnikatelů obvykle nejvíce zvyšují, což potvrzují data z registru ARES.

„Bezmála polovina oslovených podnikatelů stále vystavuje faktury ve Wordu nebo Excelu. Každou fakturu tak musejí sami od začátku do konce vyplnit, uložit do pevného formátu pro odeslání odběrateli, sledovat v přehledu plateb její proplacení a případně po uplynutí termínu její splatnosti ještě pro dlužníka připravit upomínku. Na trhu sice existují služby, které dokážou část těchto úkonů vyřešit, ale řada zmiňovaných funkcionalit je v těchto službách placená. Naši klienti budou moci využívat tuto službu přímo u nás v aplikaci zdarma a zároveň zde vyřeší většinu běžných potřeb, jako je například spárování s platbou nebo upozornění na fakturu po splatnosti, které obvykle bývají placené,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

„Pokud jde o administrativu týkající se fakturace, z vyjádření respondentů našeho průzkumu vyplynulo hned několik aspektů, které podnikatelům velmi vadí. Jedním z nejčastěji zmiňovaných je množství času, které jim fakturace zabírá. Ať už kvůli ručnímu vystavování faktur, jejich tisku a evidenci, anebo hlídání jejich proplacení, které často řeší každodenní kontrolou svého účtu a přijatých plateb v online bankovnictví. Dalším stresujícím faktorem jsou pro některé podnikatele složité zákonné požadavky spojené s fakturací. 60 % podnikatelů si totiž není jisto, co všechno má být na faktuře uvedeno. Někteří se tak obávají chyb a následných problémů při ručním vystavování faktur a jejich pozdějších úpravách. Část podnikatelů se proto rozhlíží po možnostech a programech, které by jim práci s fakturami usnadnily, vadí jim ale náklady spojené s jejich pořízením,“ doplnil v tiskové zprávě Petr Šmíd, vedoucí oddělení Výzkum trhu Air Bank.

Aplikace usnadní i daňové přiznání

Podle průzkumu IPSOSu je největším trnem v oku pro podnikatele bezesporu příprava dokumentace pro daňové přiznání (uvedlo ji až 58 % respondentů). Tato úloha zahrnuje důkladnou evidenci všech plateb, které dorazily na účet podnikatele během daného roku.

Nový fakturační systém od Air Bank ale naštěstí vytvoří tento přehled jednoduše a efektivně. Navíc klientům poskytne kompletní přehled o stavu všech faktur a upozorní i na blížící se termíny splatnosti. Jejich ruční sledování totiž zatěžuje až 42 % dotázaných podnikatelů.

Ani samotné vystavování a odesílání faktur nepatří mezi zrovna oblíbené aktivity (zmínilo je 32 % respondentů). S novou fakturační funkcí v aplikaci My Air je však vyplňování faktur tak snadné jako vytváření běžných platebních příkazů. Faktury navíc můžete ihned připravit ve formátu PDF k odeslání zákazníkovi, a to například prostřednictvím e-mailu.

Banka reaguje na potřeby klientů

Air Bank nově poskytuje svým klientům fakturační systém, přímo integrovaný s jejich bankovním účtem v mobilním bankovnictví. Tento systém nabízí všechny klíčové funkce, které podnikatelé podle průzkumu hodnotili jako nejdůležitější. Podobně Air Bank ladila i samotný podnikatelský účet.

Respondenti v průzkumu vyjádřili největší zájem o automatické vyplňování vlastních údajů, rychlé generování faktur ve formátu PDF a snadné vyplňování údajů odběratele při vytváření faktury. A Air Bank se požadavkům klientů snaží co nejvíce vyhovět. Fakturace od Air Bank proto nabízí komplexní řešení, které podnikatelům usnadní administrativní povinnosti a zlepší efektivitu jejich práce.

Jaké funkce jsou pro podnikatele nejdůležitější?

FunkceProcento respondentů
Automatické vyplnění vlastních údajů69%
Vygenerování faktury v PDF67%
Rychlé a jednoduché vyplnění údajů odběratele65%
Možnost odeslat fakturu obvyklým způsobem59%
Přehled o stavu všech faktur s možností filtrování57%
Veškeré funkce online fakturace zdarma55%
Automatické generování QR kódu na fakturu55%
Možnost volby způsobu úhrady faktury52%
Snadný výběr odběratele z fakturační historie51%
Snadné sledování platebního styku se zákazníky46%

Kromě zmíněných funkcí nabízí mobilní aplikace My Air i další vychytávky. Klienty například informuje o nezaplacených fakturách po splatnosti, umožňuje snadno duplikovat faktury a dokonce předvyplní i zprávu pro odběratele. Tuto užitečnou funkci jednoduché fakturace mohou využít zdarma všichni klienti Air Bank, kteří mají podnikatelský účet vedený v českých korunách.