Detail pobočky PVZP

PVZP přináší inovativní pojištění majetku a odpovědnosti občanů s novým názvem „Pojištění majetku bez zbytečných limitů.“ Majetkové pojištění od Pojišťovny VZP nyní nabízí nejširší dostupné pojistné krytí na trhu.

Jaké novinky změna přináší?

Součástí vylepšených produktů je bezplatné pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti – klienti navíc nemusí hradit spoluúčast. Tato nová nabídka přinese klientům klid a jistotu, že jejich majetek je plně chráněn.

Společnost chce klientům rovněž usnadnit výběr pojištění a snížit stres klientů ohledně výše pojistného krytí. Proto zjednodušila jednotlivé varianty pojištění budov a trvale obývaných domácností.

Nyní obsahují všechny varianty pojištění (STANDARD, MAXI) stejný počet pojistných rizik, liší se pouze v limitech pojistného plnění. U varianty MAXI byly pojistné limity téměř zrušeny, zůstalo jich pouze nejnutnější minimum.

U pojištění nemovitostí se limity týkají pouze vedlejších staveb, u pojištění domácností zůstávají limity na cennosti, peníze, stavební součásti a věci, které jsou umístěné ve vedlejších prostorách nebo mimo místo pojištění. Tyto limity byly stanoveny s ohledem na reálné potřeby a přání většiny klientů.

Základní výše těchto limitů byla pečlivě nastavena tak, aby vyhovovala většině klientů, což zajišťuje, že pojištění má co nejširší záběr a je dostupné skoro pro každého.

Optimalizací pojištění chce společnosti poskytnout klientům jednodušší a přehlednější možnosti výběru. PVZP tímto krokem usiluje o zvýšení spokojenosti a důvěry klientů.

Pojistka bez starostí

PVZP pojištění majetku vylepšuje pravidelně. V říjnu 2021 zrušila sankce spojené s podpojištěním majetku. Nyní PVZP navíc ruší spoluúčast klienta u všech pojistných rizik, včetně povodní a záplav, a to jak u pojištění majetku, tak u pojištění občanské odpovědnosti. Tato nová úprava nemá žádný negativní dopad na cenu pojištění. Od loňského prosince pak získají klienti k pojištění majetku navíc bezplatné pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti, a to jako doplněk k již sjednanému pojištění majetku a k pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti.