Dluhopisy jsou druhy cenných papírů, jsou veřejně obchodovatelné. Držiteli garantují pravidelný výnos, včetně úroků a jejich následný odkup zpět. Je několik druhů dluhopisů a liší se především v rizikovosti.

1) Státní dluhopisy – jsou nejméně rizikové – vydávají je konkrétní státy
2) Komunální dluhopisy – vydávané například městy, obcemi
3) Korporátní dluhopisy (firemní) – jsou spojené s vyšším rizikem, ale i vyšším výnosem

Příklad: Máte zájem o koupi státních dluhopisů, při investici 100.000 Kč po dobu šesti let. To znamená že každý rok vám bude stát vyplácet úrok z dluhopisu (takzvaný kupon) – například 4% z počáteční částky, tzn 4.000 Kč ročně, po dobu šesti let a na konci období Vám vyplatí ještě počáteční vklad.