Balón s logem Generali

Rok 2023 se pro Generali Českou pojišťovnu stal přelomovým ve snaze o efektivní boj proti pojistným podvodům. V tomto období se podařilo odhalit podvody v celkové výši rekordních 727 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 25 procent.

Tento úspěch nejen značí zlepšení v detekci a prevenci pojistných podvodů, ale také reflektuje zvýšené úsilí a efektivitu práce detektivů a analytických týmů společnosti.

Zejména v podnikatelském sektoru byl zaznamenán významný nárůst odhalených podvodů, kde suma přesáhla půl miliardy korun.

Případy jsou různé, od menších sum až po mimořádné podvody, jako je konkrétní kauza s pojistným podvodem ve výši 200 milionů korun. Toto odhalení potvrzuje, že podnikatelé tvoří významnou část z odhalených pojistných podvodů, konkrétně až 70 procent celkové sumy v uplynulém roce.

Nárůst podvodných aktivit také v sektorech zdraví a majetku

Významný nárůst podvodných aktivit byl zaznamenán také v sektorech zdraví a majetku. Tento trend je možné přičítat ekonomickým potížím, které vyvolala inflace a růst cen, vedoucí k zvýšenému počtu pokusů o podvod. V oblasti zdravotních nároků a pojištění majteku se podařilo zabránit neoprávněným výplatám, přičemž významný nárůst podvodných aktivit v majetkovém pojištění dosáhl 70 procentního meziročního nárůstu.

Úspěch v boji proti pojistným podvodům je výsledkem kombinace tradičních detektivních metod a moderních analytických přístupů. Zkušení specialisté, známí jako „detektivové“, přímo provádějí vyšetřování podezřelých pojistných incidentů, zatímco analytické oddělení poskytuje kontinuální online podporu s využitím datových a analytických nástrojů. Tato synergická spolupráce umožňuje efektivněji odhalovat a předcházet pojistným podvodům, což vede k lepší ochraně zájmů pojištěných a zajištění udržitelnosti pojistného trhu.

„Složitá ekonomická situace Česka se ve statistikách pojistných podvodů vždy velmi jasně projeví. Naši zkušenost potvrdil i loňský rok, který provázela mimo jiné i poměrně vysoká inflace. Jednotlivci a mnohem významněji podnikatelské subjekty se pokoušeli vylákat z pojišťovny pojistné plnění buď zcela neoprávněně nebo v neopodstatněně vyšší částce,“ uvedl Petr Kafka, šéf útvaru vyšetřování v Generali České pojišťovně v tiskové zprávě.

Význam tohoto úspěchu nelze podceňovat. Odhalení a prevence pojistných podvodů má přímý dopad na snížení pojistných nákladů a zajištění férových pojistných výplat pro oprávněné nároky. V důsledku toho to přináší výhody nejen pro pojišťovnu, ale i pro její klienty, kteří se mohou těšit na spravedlivější a stabilnější pojistné prostředí.

Generali Česká pojišťovna tak dává jasně najevo, že v boji proti pojistným podvodům neustává ve svém úsilí a je připravena využít všechny dostupné prostředky k ochraně svých klientů a integritě pojistného trhu. Tento rekordní úspěch je důkazem jejího závazku k etice a transparentnosti v pojistném průmyslu.