Nabíjení elektromobilu v dobíjecí stanici

Elektromobily jsou u řidičů čím dál populárnější. Se stoupajícím počtem elektromobilů na silnicích však stoupá i počet nehod s těmito vozidly.

Pojišťovny zaznamenávají vysoké náklady na opravy elektromobilů po nehodách. Rostou tak i náklady na havarijní pojištění. Proto je důležité, aby majitelé elektromobilů měli vhodné pojištění, které jim zajistí adekvátní krytí nákladů v případě nehody.

Podle údajů ze Spojených států a Evropské unie je riziko způsobení nehody u elektromobilů podobné jako u běžných vozidel. Náklady na opravy elektromobilů jsou však obecně vyšší, což má za následek také vyšší náklady na pojištění vozu. Zatímco cena oprav běžného automobilu se často pohybuje v řádu tisíců korun, náklady na opravu elektromobilu mohou být mnohem vyšší. Náklady na opravu po nehodě se mohou například u elektromobilu Tesla Model S vyšplhat až na 800 tisíc korun.

Vzhledem k těmto vysokým nákladům na opravu je důležité, aby majitelé elektromobilů měli pojištění, které jim zajistí dostatečné krytí. Někteří majitelé elektromobilů si neuvědomují, že obvyklé krytí běžného pojištění automobilu nemusí na opravu jejich vozu stačit. Elektromobily totiž mohou mít specifické požadavky na opravy a výměnu baterií. Proto se doporučuje sjednat speciální pojištění, které bude zohledňovat tyto specifické potřeby.

Majitelé elektromobilů by měli také zvážit sjednání vyšších limitů pro pojištění odpovědnosti za škody způsobené při nehodě. To proto, že náklady na opravu poškozených vozidel a zdravotní péči mohou být v tomto případě mnohem vyšší.

Jaká je cena pojištění elektromobilu?

Mezi faktory, které mají vliv na cenu pojištění elektromobilu, patří:

  • váš věk,
  • místo bydliště,
  • historie nehod,
  • druh elektromobilu.

V některých zemích může být pojištění elektromobilu dražší kvůli omezené dostupnosti opravárenských služeb pro elektromobily. Jinde mohou být naopak pojištění elektromobilu levnější kvůli vládním podporám pro elektrická vozidla a nízkým nákladům na elektřinu.

Podle čeho vybrat pojištění elektromobilu?

Vlastníci elektromobilů mají na výběr z různých typů pojištění. Některá pojištění například zahrnují poskytnutí náhradního elektromobilu, pokud je vaše vozidlo kvůli nehodě mimo provoz. Další pojištění mohou zahrnovat krytí pro poškození elektromobilu způsobené například živelní pohromou, jako jsou bouřky nebo povodně.

Většina pojišťoven také majitelům elektromobilů nabízí možnost sjednání volitelného krytí. To může pokrývat náklady na výměnu baterie, pokud se po nehodě poškodí. Vzhledem k tomu, že baterie jsou nejdražší součástí elektromobilu, může být toto krytí velmi užitečné.

Zajímavým faktem je, že mnoho pojišťoven nabízí speciální slevy pro majitele elektromobilů. To proto, že elektromobily jsou často spojovány s menším rizikem nehody, protože mají nízkou hmotnost a rychlost, což může vést ke snížení rizika škod při nehodě. Kromě toho, elektromobily jsou často považovány za šetrnější k životnímu prostředí a  jejich používání se v rámci snižování emisí skleníkových plynů podporuje.

Nabídky pojišťoven se různí

Pokud máte elektromobil a zvažujete sjednání pojištění, je důležité produkty na trhu důkladně porovnat.  Vemte v úvahu nejen cenu, ale také krytí a pojistné podmínky. Zkontrolujte, zda pojištění pokrývá všechny potřeby vašeho elektromobilu, včetně specifických požadavků na opravy a údržbu. Ověřte si také, zda jsou v pojištění zahrnuty různé situace, jako jsou havárie, krádeže a přírodní pohromy.

Vzhledem k tomu, že elektromobily jsou stále relativně novým jevem, může být obtížné najít pojištění s dostatečným krytím za rozumnou cenu. Vzhledem k rostoucímu počtu elektromobilů na silnicích, se však situace pomalu mění. Některé pojišťovny již nabízejí specializovaná pojištění pro elektromobily, která zohledňují jejich specifické potřeby a rizika.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, je důležité mít vhodné pojištění, které vás ochrání před případnými náklady na opravy a údržbu. Pokud zvažujete změnu pojistky nebo nové pojištění pro svůj elektromobil, rozhodně si porovnejte nabídky různých pojišťoven. Elektromobily jsou stále relativně novou technologií a mají specifické požadavky na údržbu a opravy. Proto je důležité, aby majitelé elektromobilů měli vhodné pojištění, které jim zajistí při nehodách a dalších událostech adekvátní krytí. S rostoucím počtem elektromobilů na silnicích však pojišťovny nabízejí stále více specializovaných pojištění pro elektromobily. Doporučujeme pojistky pečlivě srovnat a najít takovou, které vyhovuje vašim potřebám a finančním možnostem.