Spotřebitelský úvěr je druh půjčky, který je poskytován jednotlivým osobám, obvykle spotřebitelům, kteří potřebují financovat například různé osobní výdaje, jako jsou nákupy zboží, služby, dovolená nebo platba za vzdělání. Tento druh úvěru je zaměřen především na uspokojení krátkodobých finančních potřeb jednotlivce.

Spotřebitelský úvěr poskytuje spotřebiteli možnost okamžitého získání finančních prostředků, aniž by musel spořit na daný předmět nebo službu. Místo toho si může půjčit peníze od banky, úvěrové společnosti nebo jiného finančního institutu a poté je splácet v pravidelných částkách po dohodnutou dobu.

Při žádosti o spotřebitelský úvěr je důležité prokázat schopnost splácet půjčku získanými příjmy a dodržovat podmínky úvěrové smlouvy. Úvěrová instituce obvykle posuzuje bonitu žadatele, tj. jeho schopnost splácet úvěr, na základě příjmu, kreditní historie a dalších faktorů. Spotřebitelský úvěr je často poskytován s úrokovou sazbou, která představuje náklady za využití půjčených peněz. Je důležité pečlivě zvážit celkové náklady na úvěr a porovnat nabídky různých poskytovatelů před přijetím rozhodnutí. Splácení spotřebitelského úvěru probíhá obvykle ve formě pravidelných měsíčních splátek po dohodnutou dobu.