Šedý polštář ve tvaru hvězdy

Pojišťovna Pillow, aktuální držitel zlaté medaile v soutěži Nejlepší pojišťovna (kategorie Pojišťovací inovátor), dbá na spokojenost svých klientů – proto pokračuje v dalších inovacích. S nástupem jara Pillow přináší vylepšené pojištění majetku.

Nová pojistka je nyná při ochraně bytu, domu i dalšího majetku ještě účinnější. Zachovává si přitom jedinečné výhody Pillow pojištění, jako je ochrana před podpojištěním pro všechny pojistné částky a jedny z nejsrozumitelnějších pojistných podmínek na trhu (mají pouhých 12 stran).

Co se mění?

Zvýšení limitů pojistných částek

Společnost přizpůsobila pojistku aktuální situaci na trhu, které dominují stoupající ceny nemovitostí. Změny proto zahrnují zvýšení maximálních povolených pojistných částek. Pro pojištění budov byly maximální částky navýšeny na 30 milionů, pro domácnosti na 6 milionů a garáže mohou být pojištěny až do výše 1 milionu. Minimální částky zůstávají beze změny.

Širší rozsah pojistky

Pillow pojišťovna rovněž rozšířila záběr pojištění věcí i za hranice vašeho domova. Krytí již není omezeno pouze na škody na věcech, které jsou umístěny na místě určeném pro jejich uložení. Pojistka se tak nyní vztahuje také na škody na vašich osobních věcech, i když nastanou ve vozidle, v hotelu, na kolejích či během jejich nošení.

Kromě toho je v pojistce nově zahrnuto i krytí pro případy poškození věcí při dopravní nehodě. Toto rozšířené krytí plně nahrazuje tradiční pojištění zavazadel, které bývá součástí pojištění vozidel. U Pillow pojištění majetku jsou ovšem škody plně kompenzovány za novou cenu (což standardní pojištění vozidel často nenabízí). Jde tedy o optimální pojistnou ochranu pro vaše cennosti i na cestách.

Pillow rovněž aktualizoval definici vedlejších prostor, které nyní obsahují nejen sousedící prostory uvnitř stejné nemovitosti, ale i prostory ve stavbách, které spadají pod tentýž stavební komplex.

Pojišťovna do záběru pojistky nově přidala také částečný i dlouhodobý pronájem. Flexibilní definice  zahrnuje dokonce i bydlení pro kamaráda zdarma. Podle firmy je totiž udržování pořádku a dobrých vztahů důležité, ať už jste pronajímatelé nebo nájemníci.

Lepší pojištění odpovědnosti i ztráty nájmu

Pojišťovna Pillow navíc rozšířila krytí pojištění odpovědnosti o kompenzaci za duševní útrapy osob blízkých poškozenému. Tato inovace má za cíl lépe zohlednit širokou škálu potenciálních následků škod.

Kromě toho Pillow nově umožňuje pojistit ztrátu nájemného i při pronájmu družstevního bytu. Tato rozšířená ochrana má za úkol minimalizovat finanční rizika spojená s pronájmem a přinést větší jistotu všem klientům.

Vylepšené asistenční služby: deratizace, dezinsekce i dezinfekce

Společnost rozšířila rozsah poskytované ochrany v rámci asistenčních služeb, a to bez jakéhokoli navýšení cen. Nyní jsou do ochrany zahrnuty nejen služby deratizace (hubení hlodavců) a dezinsekce hubení hmyzu), ale také dezinfekce (odstranění bakterií). Tyto služby ocení každý v situacích, kdy do domácnosti překvapivě zavítají nežádoucí hosté.

Ochrana před podpojištěním pro každého

Zásadní výhodou Pillow pojištění je praktická garance neuplatňování podpojištění, která se vztahuje na všechny klíčové složky majetku: nemovitost, domácnost, vedlejší stavby i další stavební součásti. A pokud se klienti rozhodnou tuto garanci nevyužít, pojišťovna jim dle pojistných podmínek přesto zajišťuje 20% toleranci výše škod.

Podobnou garanci nabízí jen dvě pojišťovny z celého trhu a jedině Pillow tuto informaci zahrnuje přímo do smlouvy.

Zjednodušené pojistné podmínky

Pillow pojišťovna potvrzuje svou vůdčí pozici v oblasti srozumitelnosti podmínek – a své zásady zohlednila i při tvorbě nového pojištění. Jejich specialisté vzali v úvahu zpětnou vazbu i návrhy klientů, výsledkem jsou dokonalejší pojistné podmínky.

Změny ale zahrnují více než jen o zpřehlednění stávajících pravidel – do podmínek Pillow doplnil i úplně nové prvky. Za zmínku stojí například nový benefit v podobě pokrytí nákladů na výjezd bezpečnostní agentury, pokud tím zabrání případné škodě. Pillow dle podmínek nyní zajistí také uskladnění vašich věcí po škodě nebo pro vás při škodě vyřídí krátkodobé náhradní bydlení.