Dva lide v mobilních telefonech si předávají českou bankovku.

V České republice byla spuštěna nová bankovní služba nazvaná „Platba na kontakt“, která zjednodušuje transakce mezi lidmi. Tato služba umožňuje posílat peníze pouze na základě telefonního čísla příjemce, čímž eliminuje potřebu znát číslo bankovního účtu. Tuto iniciativu podporuje šest hlavních bank Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank, přičemž Moneta a UniCredit Bank mají v plánu službu spustit v dalším roce, tedy 2024. Platba na kontakt je možná pro všechny fyzické osoby, samozřejmě i včetně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Pro využívání této služby se musí klienti bank přihlásit a spárovat své telefonní číslo s bankovním účtem. Registraci lze provést prostřednictvím mobilního bankovnictví. A nejprve budete muset udělit souhlas s registrací svého mobilního čísla v novém registru České národní banky. Maximální výše jednotlivé transakce je momentálně stanovena na 5000 Kč, což je také bráno jako bezpečnostní opatření. Není však vyloučeno, že se tento limit v budoucnu zvýší. Minimální částka pro odeslání platby je jedna koruna. 

Platba na kontakt je možná pouze v českých korunách a lze ji poslat z korunového běžného účtu na účet v jiné bance, která tuto službu podporuje. Platbu můžete snadno poslat prostřednictvím mobilní aplikace dané banky, přičemž je nutné vybrat telefonní kontakt příjemce a zkontrolovat jméno, které je s tímto kontaktem registrováno. Důležité je, že platby na kontakt jsou možné mezi různými bankami, takže příjemce a plátce nemusí být klienty stejné banky.

Jedno číslo jeden bankovní účet

Jedno telefonní číslo lze registrovat pouze pro jeden bankovní účet. Pokud tedy máte více bankovních účtu, musíte si rozmyslet pro který si tuto službu aktivujete. Je to z důvodu jedinečnosti spojení platby. Na druhé straně pro jeden bankovní účet můžete registrovat více telefonních čísel. Pokud tedy například pár, manželé, kamarádi mají z jakéhokoliv důvodu jeden bankovní účet může si každý z nich registrovat své telefonní číslo právě k tomuto účtu.

Pro ČNB je bezpečnost prioritou číslo jedna

Platby na kontakt budou zabezpečeny nejvyšší možnou ochrany jako jakékoliv jiné další platby. Tento nový způsob platby vám přinese také celou řadu výhod. 

Především snižuje riziko omylu při zadávání čísla bankovního účtu, což je důležité, protože téměř polovina lidí má zkušenosti se špatným zadáním čísla účtu. Kromě toho většina klientů upřednostňuje platbu na číslo mobilního telefonu kvůli jednoduššímu a rychlejšímu způsobu vyplnění. Tento systém je součástí širšího evropského trendu zvyšování bezpečnosti elektronického platebního styku. Například v rámci Evropské unie se implementují různé směrnice a regulace (například PSD2), které mají za cíl zvýšit transparentnost a bezpečnost plateb, a zároveň podporovat inovace v oblasti digitálního bankovnictví.

Co se stane, pokud číslo nezaregistrujete v registru ČNB?

Telefonní čísla, která nejsou zaregistrována u České národní banky (ČNB), nebudou mít možnost přijímat platby prostřednictvím funkce „platba na kontakt“. V takovém případě transakce neproběhne a finanční prostředky zůstanou na účtu odesílatele.