1) Zákaz zcizení je právní opatření, které má zabránit vlastníkovi nemovitosti převézt vlastnické právo na jinou osobu. Tento zákaz je obvykle uplatňován v rámci soudního řízení nebo jiného právního procesu, například v případě exekuce, soudního sporu o majetek nebo jiného porušení zákona.

Zákaz zcizení může být dočasný nebo trvalý a může se vztahovat na různé druhy majetku, jako jsou nemovitosti, movitý majetek, bankovní účty a jiné. Pokud je zákaz zcizení vydán, majetek se nemůže převést nebo prodat bez souhlasu soudu nebo jiného právního orgánu.

Slouží jako preventivní opatření k zajištění majetku a ochraně majetkových práv. Pomáhá také zajistit, aby majetek zůstal k dispozici pro splacení dluhů nebo jiných finančních závazků.

2) Zákaz zatížení je právní opatření, které zakazuje majiteli určitého majetku, aby na tento majetek vkládal určitá práva třetích stran, jako jsou zástavní práva, zástavy, zástavní smlouvy a jiné. Zákaz zatížení se obvykle vztahuje na nemovitosti, ale může se vztahovat i na jiný druh majetku, například na cenné papíry nebo na osobní majetek.

Cílem zákazu zatížení je chránit majetek proti zneužití a nepoctivým jednáním. Majitel vlastnictví má tak větší kontrolu nad svým majetkem a zajišťuje se také, aby majetek zůstal k dispozici pro splacení dluhů nebo jiných finančních závazků.

Zákaz zatížení může být dočasný nebo trvalý. Dočasný zákaz zatížení se obvykle vztahuje na určité období, například když se majetek nachází v soudním sporu, a trvalý zákaz zatížení znamená, že majitel vlastnictví nesmí na majetek vkládat žádná další práva třetích stran.