Zástavní právo k nemovitosti slouží jako zajištění půjčky a je jednou z podmínek pro získání hypotéky. Banka tím získá právo nemovitost prodat, pokud nebudete hypoteční úvěr splácet. V praxi ale bývá zmíněný krok jen krajní variantou a dochází k němu jen výjimečně.

Aby byla zástava platná, musí být daná nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí. Zároveň ji musíte pojistit na odpovídající částku a pojistné plnění musí být ve prospěch banky.

Zástavní právo k nemovitosti trvá tak dlouho, dokud nesplatíte úvěr (případně jeho část, pokud ručíte více nemovitostmi) a nepožádáte na katastrálním úřadu o výmaz tohoto práva.