Jedná se o smlouvu uzavřenou zpravidla mezi věřitelem (bankou) a dlužníkem. Pro banku je zástavní smlouva něco jako „pojištění“, že dlužník dostojí svým závazkům, že bude řádně splácet svůj dluh. Na úkor toho dá dlužník bance do zástavy svou nemovitost. Pokud by dlužník nesplácel svůj dluh vůči bance včas, případně jestliže se dostane do finančních problémů je nutné kontaktovat přímo banku a domluvit se například na odkladu splátek.

Banky jsou v tomto velmi vstřícné, rozhodně není v jejich zájmu „potopit“ vlastní klienty, případně pokud byste dále nemohli splácet, pak by banka nejspíše přistoupila k přímému prodeji zástavy/dražbě nemovitosti.

Jestliže dlužník s bankou vůbec nekomunikuje, banka může „prodat hypotéku“ inkasní agentuře, která by po dlužníkovy dluh dále vymáhala, včetně všech narůstajících poplatků a úroků. Uzavření zástavní smlouvy je podmínkou a nutností pro získání hypotečního úvěru. Zástavní smlouva musí mít písemnou podobu a je také dokládána k návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.