Zesplatnění úvěru znamená, že musíte během několika dnů jednorázově splatit celý úvěr. Jak jistinu, tak dlužné úroky. Je to jeden z nejzazších kroků, ke kterým může poskytovatel přistoupit, když půjčku nesplácíte nebo jinak porušujete smlouvu.

Jednorázové vrácení půjčené částky bývá velmi náročné, proto je lepší se takové situaci vyhnout. Tedy splácet včas a plnit podmínky smlouvy.

Pokud máte z jakéhokoliv důvodu problémy se splácením, je lepší vše ihned řešit s poskytovatelem půjčky. A dohodnout se například na prodloužení doby splácení nebo na odkladu splátek.

Pokud navíc zesplatněný úvěr neuhradíte ve stanoveném datu, hrozí vám poplatky z prodlení a další sankce.

Po zesplatnění úvěru navíc poskytovatel může:

  • úvěr prodat inkasní společnosti,
  • nebo zahájit právní vymáhání půjčky, které může skončit vaší exekucí.