Žena se stetoskopem píše na notebooku dopis pojišťovně.

S životním pojištěním investujete do své budoucnosti – a stát vás za to odměňuje formou daňových úlev. Díky nim můžete každoročně ušetřit na daních až 3 600 Kč. V tomto článku vám přiblížíme, jak slevu čerpat.

Daňové výhody životního pojištění mohou uplatnit všichni občané České republiky, kteří zde platí daně, ať už se jedná o zaměstnance nebo podnikatele. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zaměstnanci obvykle uplatňují daňové odpočty na životní pojištění prostřednictvím svého mzdového účetního v rámci ročního zúčtování daní. Naopak podnikatelé či OSVČ musí zařadit tyto odpočty do svého daňového přiznání samostatně.

Pojistné můžete odečíst z daňového základu

Životní pojištění je jednou z odčitatelných položek, stejně jako například úroky z hypotéky či penzijní spoření. Dle zákona o daních z příjmu můžete každoročně odečíst od daňového základu pojistné zaplacené za vaše životní pojištění až do částky 24 000 Kč. Doplníme, že různá připojištění  sjednaná v rámci životního pojištění navíc, jako je například úrazové pojištění nebo pojištění závažných nemocí, se do této částky nezapočítávají. Maximální roční úspora na samotné dani pak dosahuje 3 600 Kč (tedy 15 % z 24 000 Kč).

Životní pojištění musí splňovat následující parametry, aby bylo způsobilé pro daňové odpočty:

  • Smlouvu můžete ukončit nejdříve po dovršení 60 let.
  • Jste pojištěni po dobu minimálně 5 let.
  • Máte uzavřené pojistné na riziko „dožití“ nebo „smrt nebo dožití“.
  • Jste pojistníkem i pojištěným.
  • Minimální částka na dožití je 40 000 Kč pro smlouvy do 15 let a 70 000 Kč pro smlouvy nad 15 let.
  • Smlouva nesmí umožňovat mimořádné výběry.

Jak zjistit letošní odčitatelnou částku? Z přehledu od pojišťovny.

Pokud máte daňově zvýhodněné životní pojištění, pojišťovna vám každoročně zašle přehled stavu pojistné smlouvy, což je její zákonná povinnost. Přehled můžete obdržet buď poštou nebo elektronicky. Pro uplatnění odpočtů se v něm zaměřte na položku základního pojistného zaplaceného za celý rok. Tato částka je totiž odečitatelná z vašeho daňového základu.

Jak dodanit zrušené životní pojištění?

Věděli jste, že pokud využíváte daňové zvýhodnění na životní pojištění a pojistku předčasně zrušíte, musíte zpětně doplatit daňové úlevy za posledních 10 let?

Občas se stává, že pojištěnec potřebuje (například kvůli finančním problémům) pojistku předčasně zrušit. Je to možné, ale s jednou nevýhodou. Veškeré úspory na daních, kterých jste dosáhli díky životnímu pojištění za posledních 10 let, musíte dodatečně „dodanit“. Na daňové úlevy starší 10 let se již dodanění nevztahuje.

Daňové úspory vrátíte tím, že si v následujícím roce v daňovém přiznání zvýšíte daňový základ o odpovídající částku. Provádí se to tak, že sečtete všechny odpočty za životní pojištění za jednotlivé roky, připočtete je k současnému daňovému základu jako „ostatní příjmy“, a z této částky následně zaplatíte 15 % daň.

Jak zjistíte, kolik musíte doplatit?

Informaci naleznete v daňových přiznáních z minulých let nebo například v každoročním potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele. Od zpětného zdanění jste osvobozeni, pokud vám pojišťovna vyplatí peníze z důvodu invalidity třetího stupně (tedy okamžiku, kdy by vám náležel plný invalidní důchod), nebo pokud zemřete a vaší rodině náleží pojistné plnění.