Označuje fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je chráněna sjednanou pojistnou smlouvou. To znamená, že pokud se vyskytne pojistná událost, jako je například úraz, nemoc, škoda na majetku atd., tak pojištěnému je vyplacena pojistná částka na základě podmínek stanovených v pojistné smlouvě.

Zajímavost:
V případě povinného ručení se jedná o každou osobu, která bude odpovídat za škody způsobené pojištěným vozidlem. To znamená, že pojištěným se stává jak majitel vozidla, tak i někdo jiný, kdo bude dané auto řídit a to i v případě, že si auto jen půjčil.