Monitor s grafy znázorňujícími investice.

Investiční trhy loni zažily velmi turbulentní rok. Doznívající covidová pandemie a válka na Ukrajině srazily řadu akcií a komodit i o desítky procent. Přesto zůstávají investice i v roce 2023 nejspolehlivějším způsobem, jak zhodnotit své prostředky. Stačí vybrat vhodné příležitosti.

Nejvyšší zhodnocení dlouhodobě přináší akciové trhy. Po jejich skokovém růstu v roce 2021 však loni následoval strmý a bolavý pád. Například největší akciový index S&P 500 loni klesl až o 25 % – nejvíce od roku 2008.

Experti přitom očekávají, že ani letos nebude situace o moc lepší.

Existují však oblasti, které vám dokážou přinést výrazné zhodnocení.

Patří mezi ně zejména energetika. A vzhledem k válce na Ukrajině i napjaté situaci ve světě se dá očekávat, že bude dál posilovat také zbrojařský průmysl.

Zajímavý výnos slibuje i zlato

Kromě akcií spojených s energetikou a zbrojařským průmyslem potáhnou investiční trh zřejmě také drahé kovy, zejména zlato.

Investoři ho dlouhodobě vnímají jako uchovatele hodnoty. A v těžkých ekonomických krizích se ukázalo jako spolehlivá ochrana před inflací.

Právě v dobách, kdy je situace ve světě nejistá a roste inflace, stoupá totiž i hodnota zlata.

Takové časy prožíváme právě nyní. A podle ekonomů se přílišné zlepšení v blízké době nedá očekávat.

Navíc nemusíte kupovat jen fyzické slitky, ale můžete do něj investovat také pomocí akcií. Stačí zvolit akcie těžebních společností.

Odborníci také věří, že i přes špatné loňské výsledky budou mít letos úspěch státní dluhopisy. Pokud totiž podle očekávání klesnou úrokové sazby, majitelé dluhopisů na tom vydělají.

A zajímavou alternativou mohou být také kryptoměny. Loni totiž po vlně skandálů jejich hodnota výrazně propadla. Proto mají letos velký prostor k růstu.

Je u nich ovšem potřeba počítat s poměrně vysokým rizikem.

Nejlepší možnosti, jak investovat

Prakticky u všech zmíněných aktiv máte na výběr z několika způsobů, jak do nich investovat. Nicméně kupovat například akcie konkrétních společností je vhodné spíše pro zkušené investory.

Pro většinu běžných či začínajících investorů jsou nejlepší následující 3 přístupy:

1. Investiční fondy

Základním způsobem, jak zhodnotit peníze pomocí akcií, jsou investiční fondy. Existují ve formě:

  • fondů kolektivního investování
  • a fondů kvalifikovaných investorů.

Druhé z nich jsou však velmi specifické. Potřebujete pro ně vysoký kapitál a hodí se pro užší skupinu investorů.

Pro většinu lidí jsou proto vhodnější kolektivní fondy. Podle jejich typu je rozlišujeme na:

  • akciové společnosti,
  • a podílové fondy.

Spravují je manažeři fondů, kteří na základě dat vkládají vaše prostředky do různých společností. Samozřejmě tak, aby dále generovaly zisk.

Velkou výhodou jsou relativně nízké vstupní poplatky. Investovat tak můžete od pár set korun.

Peníze přitom můžete vložit do podílových fondů s různým zaměřením – například do akciových, dluhopisových nebo například nemovitostní.

Důležité však je stanovit předem investiční strategii. Tedy jak moc chcete riskovat.

2. Exchange traded funds

Exchange traded funds – neboli ETF – jsou fondy, které kopírují index celého koše akcií. Tedy všech akcií, které má daný index – například S&P 500 nebo MSCI World – v portfoliu.

Nesporná výhoda ETF je v tom, že v jednom nákupu získáte akcie velkého množství firem. Díky tomu se riziko diverzifikuje. A je nižší, než když investujete přímo do konkrétních akcií.

Vývoj ceny daného ETF pak kopíruje index, ke kterému se tyto fondy vztahují. A protože tyto index dlouhodobě rostou, stoupají i ETF.

Získáte tak konzervativní a poměrně bezpečnou investici do akcií.

ETF navíc mohou být zaměřené na konkrétní oblast – například na akcie společností těžících či zpracovávajících zlato. I prostřednictvím těchto fondů tak můžete investovat do drahých kovů.

3. Dluhopisy

Dluhopisy jsou cenné papíry, které zavazují emitenta  (tedy jejich vydavatele) pravidelně vyplácet sjednanou sumu majiteli takzvaného kuponu. Je to v podstatě půjčka, kterou dané instituci poskytnete za předem sjednaný úrok a na stanovenou dobu.

Předem tak víte, kolik investicí získáte.

Neznamená to však, že jsou dluhopisy bez rizika. Vždy hrozí, že firma (nebo dokonce stát) zkrachuje a prostředky vám nevyplatí.

Odhadnout míru rizika vám naštěstí pomůže už nabízená úroková sazba. Obecně platí, že čím je úrok nižší, tím je investice bezpečnější. Vyšší úrok zase znamená vyšší riziko.

Možností, jak do dluhopisů investovat, je několik. Můžete je například koupit přímo od emitenta. Často to zvládnete i online, a to pomocí webu vydavatele či zprostředkovatele.

Nebo využijte dluhopisové fondy. Tedy investiční fondy zaměřené na dluhopisy.

Vložíte tak své peníze do celého souboru dluhopisů. Díky tomu investici diverzifikujete a riziko klesne.

Základ pro bezpečné investování? Diverzifikace

Už několikrát jsme zmínili, že diverzifikace vám pomůže snížit riziko investic. Vztahuje se to přitom nejen na investice pomocí fondů, ale i na investování obecně.

Je tedy dobré rozložit své prostředky do různých trhů. Tedy rozdělit peníze na několik částí, které vložíte do:

  • akcií,
  • dluhopisů,
  • drahých kovů,
  • nemovitostí
  • nebo například do kryptoměn.

Máte tak jistotu, že i když se nebude některé oblasti dařit, další naopak poroste. A riziko ztráty tím výrazně snížíte.