Formou inkasa se většinou platí pravidelné platby z běžného účtu. Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě. 

Je to tedy jakýsi pokyn k provedení platby z vašeho běžného účtu Inkasní platby si musíte obvykle povolit ve vašem internetovém bankovnictví, protože je nutný souhlas majitele účtu. Příkaz k tomuto úkonu dá bance subjekt, ke kterému jste Vy, jakožto majitel/ka běžného účtu, v postavení jako dlužník a subjekt naopak jako věřitel.

Inkaso se nejčastěji využívá při platbě:

  • splátky úvěru
  • telefonních služeb
  • nájmu
  • záloh za energie atd.