Insolvence je neschopnost dlužníka splácet své závazky. V insolvenci se může ocitnout fyzická osoba, podnikatelé tak i firmy. Pokud má dlužník dva a více závazků, které není schopen dále splácet, měl by nečekanou a nemilou situaci řešit prostřednictvím insolvenčního řízení.

Insolvence se také dost často nazývá jako úpadek, či osobní bankrot.

Do platební neschopnosti se lidé dostanou velmi snadno a lehce, častokrát kvůli zbytečným půjčkám, nebo také kvůli dalším půjčkám, co si lide berou, aby doplatili půjčky jiné, pak je to takový začarovaný kruh.