Insolvenční řízení je druhem soudního řízení, kdy soud určí jakým způsobem se budou vypořádávat dluhy. Cílem je samozřejmě to, aby co nejvíce věřitelům byla vyplacena co největší část jejich pohledávek, zároveň i s tím, aby i co nejvíce pomohli i dlužníkům a nastavit tak jakýsi „balanc“ mezi dlužníkem a věřiteli.

Před začátkem insolvenčního řízení musí dlužník splnit nezbytné podmínky pro oddlužení – jako jsou například tyto podmínky:

1) Během tří až pěti let musí splatit minimálně 30-60% z celkového objemu závazků.

2) Dlužné závazky musí být minimálně 30 dní po splatnosti.

3) Dlužník nesmí mít za poledních pět let záznam v trestním rejstříku majetkové a hospodářské povahy.

4) Dlužník musí dlužit dvěma a více věřitelům

Insolvence se může týkat jak fyzických osob, tak podnikatelů a právnických osob.