Dvě ženy se dívají na tablet

Nejen velké firmy, ale už i drobní podnikatelé přicházejí v dnešní složité době na výhody outsourcingu. To znamená, že část svých činností firma převede na externí dodavatele, a tím ušetří náklady na zaměstnance, na nákup zboží a služeb. A nejen to, externí dodavatelé mohou nabídnout levnější a kvalitnější produkty díky specializaci, větším zkušenostem a lepším technologiím.

Outsourcing umožňuje firmám lépe a pružněji reagovat na změny v poptávce a trhu, protože mohou být flexibilnější a rychleji přizpůsobí svou kapacitu a nabídku služeb bez nutnosti investovat do vlastních zdrojů. Outsourcing snižuje riziko spojené s provozováním určitých činností, jako jsou například IT služby, účetnictví a právní záležitosti, protože externí dodavatelé jsou specializovaní na tyto oblasti a mohou nabídnout vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany.

Uklizečka čistící zrcadlo.

Outsourcing může zahrnovat mnoho různých oblastí a činností v rámci podnikání: IT služby, účetní a finanční služby, personální služby, marketingové a reklamní služby, logistické a dopravní služby, údržba komunikací, facility management (správa budov a infrastruktury, včetně úklidu a údržby čisticích rohoží), catering a stravování zaměstnanců, ostraha objektů, průmyslové praní a údržba pracovních oděvů atd.

Vyzkoušejte pronájem pracovních oděvů

Pokud jsou náklady na pracovní oděvy a bezpečnost zaměstnanců při práci velkou položkou v rozpočtu, je dobré se nad tím zamyslet. Nákupem pracovního trička a montérek to obvykle nekončí. O pracovní oděvy je třeba se pravidelně starat a zaměstnancům je často měnit. Každý obor, každá pracovní pozice si žádá své. Někdy se pracovní oděv stává osobním ochranným prostředkem a je potřeba s ním zacházet určitým způsobem, aby plnil svou funkci a zároveň byly dodrženy všechny zákonné předpisy.

Se službami Lindström tyto starosti podnikatelé nemusí vůbec řešit. Pronájem firemního oblečení má pro zaměstnavatele několik výhod. Tou první je vždy dostatek čistých pracovních oděvů v dobrém stavu a v potřebném množství. Nejsou nutné sklady, velké investice na zakoupení zásob pracovního oblečení v různých velikostech ani interní zaměstnanci, kteří se o pracovní oděvy starají (evidence, praní a čištění, likvidace).

V Lindström pohlídají všechny potřebné normy, aby pracovní oděvy byly v souladu se zákony a vyhláškami v konkrétním oboru. Po skončení jejich životního cyklu se postarají o opotřebované oděvy s ohledem na udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Jaké výhody má outsourcing pracovních oděvů

Outsourcing pracovního oblečení má pro podnikání několik výhod z hlediska optimalizace nákladů na nákup, údržbu, čištění a skladování oblečení a dosažení úspor v důsledku objemových slev. Přístup k odborným znalostem a technologiím v oblasti výroby a údržby pracovních oděvů vede ke zlepšení kvality a trvanlivosti oblečení a snížení rizika jeho poškození či opotřebení. Zákazník promění fixní náklady (náklady na vlastní zaměstnance a vlastní provoz služby) na variabilní, kdy platí cenu jenom za přímo dodané služby. Flexibilita firmy se tím zvýší a předaný proces se zefektivní.

Paní pracující v prádelně

Porovnání nákladů

Pracovní oděvy zajistí Lindström přesně podle požadavků konkrétního podnikání a zákazník zaplatí pouze jejich pronájem. Součástí služby je ekologické praní a čištění, také starost o evidenci a skladování, což ušetří náklady za zaměstnance a za skladovací prostor. Klient má k dispozici vždy jen ty pracovní oděvy, které momentálně potřebuje.

Pro představu malý příklad – při obvyklém cyklu převlékání pracovního oblečení, tedy dvakrát týdně výměna pracovního trička a jednou týdně pracovní bundy a kalhot, je cena pronájmu pracovního oblečení Lindström za týden menší než cena šálku kávy v oblíbené kavárně.

Při komfortním modelu převlékání pracovního oblečení, tedy každý den pracovní tričko a jednou týdně pracovní bunda a kalhoty, je cena pronájmu pracovního oblečení Lindström za týden menší než cena hamburgeru s hranolkami ve fastfoodu.

Úspory nákladů a udržitelnost

Stále více firem, zaměstnavatelů, zaměstnanců, klientů, prostě lidí, kteří žijí na této planetě, zajímá ochrana životního prostředí. Nejen úspory finančních prostředků, ale zároveň i udržitelnost, aby jejich životní styl a podnikání nebyly v rozporu se schopností přírody udržet život.

Co to konkrétně znamená pro společnost Lindström a její klienty?

  • Pracovní oděvy jsou vždy navrženy tak, aby byl co nejvíce prodloužen jejich životní cyklus. To znamená používání pevných a odolných látek, které vydrží opakované praní a čištění. Všechny pracovní oděvy Lindström lze jednoduše zašít a opravit.
  • Další z důležitých ekologických pravidel je vyrobit pouze takové množství kvalitních pracovních oděvů, kolik je aktuálně třeba. Tím se chrání a šetří výrobní suroviny tak, že společnost Lindström vyrábí pracovní oděvy na objednávku a skladem drží pouze minimální pohotovostní zásobu.
  • Snaží se také snižovat množství textilního odpadu. Nejen, že navrhují pracovní oděvy, které je možno lehce opravit, ale snaží se také snižovat množství odstřižků látky při jejich výrobě. Většina výrobků neskončí na skládce, když přestanou sloužit původnímu účelu, ale jsou využity dále v jiné podobě. Pracovní oděvy Lindström tak znovu ožívají jako průmyslové utěrky, vratné nákupní tašky nebo reklamní předměty.
  • V prádelně Lindström optimalizují spotřebu všech energií a recyklují vodu během pracího cyklu. Použití detergentů se důkladně sleduje a jejich množství průběžně optimalizuje tak, aby s minimem čistících prostředků bylo dosaženo co nejlepších výsledků praní.

Zjistěte, kolik by stál pronájem pracovních oděvů právě vás

Abyste zjistili konkrétní cenu pronájmu pracovních oděvů pro vaši firmu, zadejte své údaje do poptávkového formuláře na stránkách Lindström, kde uvedete, kolik přesně pracovních oděvů potřebujete, v jakém odvětví pracujete (např. potravinářství, strojírenství, údržba), jaké normy musíte dodržovat, jaké ochranné a bezpečnostní prvky musí vaše pracovní oděvy mít (reflexní prvky, ochrana proti chemikáliím, ochrana proti chladu…) a jak často potřebují vaši zaměstnanci měnit svůj pracovní oděv. Pak si nadefinujte, zda potřebujete specifické pracovní oděvy nebo chcete pracovní oděvy ve firemních barvách, s vaším firemním logem, se speciálními doplňky. Hned se dozvíte orientační cenu pro vaše podnikání.