Detail auta zdemolovaného při dopravní nehodě

Dopravní nehody jsou bohužel běžnou součástí života na silnicích. A pokud k nehodě dojde, je důležité vědět, jak se správně zachovat. Zajistíte si pomoc, minimalizujete riziko dalších škod a zabezpečíte materiály pro pojišťovnu, se kterou budete situaci následně řešit.

Co dělat při dopravní nehodě?

Když dojde ke karambolu, pokud nejste vážně zraněni nebo v šoku, vaše první kroky by měly vypadat následovně:

 1. Zapněte varovná světla na vozidle a oblečte si reflexní vestu, abyste byli viditelní pro ostatní řidiče.
 2. Zabezpečte místo nehody tak, aby bylo dobře viditelné pro ostatní účastníky provozu. Použijte výstražný trojúhelník nebo jiný vhodný prostředek (praporek, výrazný kus látky).
 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění. Pokud ano, poskytněte jim první pomoc v rámci svých schopností.
 4. Zraněným zavolejte záchrannou službu přes číslo 155. Záchranáře informujte o přesném místě nehody, počtu zraněných a stavu vozidel.
 5. Pokuste se zachovat klid a dodržovat bezpečnostní opatření, aby se minimalizovalo riziko dalších nehod nebo zranění. Zachování bezpečnosti je při jakékoli dopravní nehodě prioritou.

K dopravní nehodě musíte často volat policii. Povinné je to případech, kdy:

 • Dojde k zranění nebo úmrtí osob.
 • Dojde ke hmotné škodě na vozidle (včetně přepravovaných věcí) přesahující částku 100 000 Kč.
 • Pokud dojde ke hmotné škodě nižší než 100 000 Kč, ale nedohodnete se s dalšími účastníky nehody na otázce zavinění.
 • Pokud byla způsobena hmotná škoda na majetku třetí osoby, například na svodidlech nebo veřejném osvětlení.

V těchto případech je důležité okamžitě kontaktovat policii a podat o nehodě hlášení. Pokud jste si však jisti, že se jedná o menší nehodu bez zranění a škoda je nižší než 100 000 Kč, můžete se s druhou stranou dohodnout na řešení bez účasti policie.  Vždy je ale vhodnéinformovat pojišťovny o vzniklé situaci a zajistit důkazy o průběhu nehody.

Jak probíhá situace dál?

Jakmile zajistíte po střetu místo nehody, snažte se nezasahovat do vozidel nebo poškozeného majetku do příjezdu policie. Pokud je to nutné, řádně označte původní pozici nehody. Tím minimalizujete riziko dalších škod. Je důležité zůstat v plné sobě a schopným řádně vyřešit situaci, proto se vyvarujte konzumace alkoholu nebo jiných omamných látek.

Pokud nejste povinni ohlásit nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na tom, kdo střet zavinil. Je vhodné tuto dohodu zaznamenat písemně. Ideálně můžete použít Evropský záznam o dopravní nehodě, který je součástí povinné výbavy každého vozidla. Pokud nemáte k dispozici tento formulář, použijte volný list papíru, na kterém sepíšete dohodu a opatříte ji podpisy obou účastníků nehody.

Nezapomeňte si zaznamenat jména, adresy řidičů ostatních vozidel a také svědků dopravní nehody. Fotografujte místo nehody, pokud je to možné, a zajistěte výpovědi svědků.

Tímto způsobem budete mít k dispozici důležité informace a důkazy, které mohou být v budoucnu užitečné pro vyjasnění situace a řešení případných požadavků na náhradu škody.

Kdo po nehodě odtáhne vozidlo?

V případě, že je vaše vozidlo po dopravní nehodě nepojízdné, je důležité přivolat asistenční službu vaší pojišťovny.

Pokud jste zavinili nehodu, odtah nepojízdného vozidla je obvykle zahrnut ve vašem havarijním pojištění. Jestliže si nejste jisti nebo nevíte jak postupovat dále, neváhejte kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny, která je často součástí vašeho povinného ručení. Telefonní číslo na tuto službu můžete najít na zelené (nebo asistenční) kartě.

V případě, že jste nezavinili nehodu, náklady na asistenční služby budou hrazeny z povinného ručení viníka. Je důležité být obezřetný a řídit se pokyny a informacemi poskytnutými vaší pojišťovnou ohledně postupu při nehodě a asistenčních službách.

Jak po dopravní nehodě zažádat o náhradu škody?

Pokud jste dopravní nehodu nezavinili vy a utrpěli jste škodu, je důležité požadovat její úhradu od pojišťovny viníka nehody.  Proto je vhodné požádat viníka nehody o předložení občanského nebo řidičského průkazu a především o zelenou kartu. Následně si zapište následující údaje:

 • Jméno, příjmení a bydliště řidiče, který nehodu zavinil.
 • Jméno, příjmení (nebo název firmy) a bydliště (nebo sídlo) vlastníka vozidla viníka.
 • Typ a registrační značka vozidla viníka.

Zajímejte se také o informace o pojišťovně, u které je viník dopravní nehody pojištěn. Zapište si jméno a adresu pojišťovny a číslo pojistné smlouvy viníka. S těmito informacemi se obraťte na uvedenou pojišťovnu a uplatněte svůj nárok na náhradu škody. Pečlivě a přesně si zaznamenejte všechny potřebné údaje a následně se řiďte pokyny poskytnutými vaší vlastní pojišťovnou ohledně vyřizování škodní události.

Pokud je vozidlo viníka registrováno v zahraničí, zapište si číslo zelené karty a její platnost (kompletní údaje z rubrik č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o zahraničním pojištění tohoto vozidla. Ideálně si pořiďte fotokopie těchto dokumentů.

V komunikaci s pojišťovnou specifikujte a doložte vzniklou škodu.

Pokud jste zavinili dopravní nehodu vy, je důležité neprodleně poskytnout poškozenému potřebné údaje pro uplatnění nároku na náhradu škody. Následně je nutné okamžitě oznámit vzniklou škodu pojišťovně, u které jste pojištěni. Pokud potřebujete poradit, zejména v případě nehody v zahraničí, kontaktujte asistenční službu své pojišťovny. Telefonní číslo na ni naleznete na zelené (nebo asistenční) kartě.

Co když druhý řidič nespolupracuje?

V případě, že viník nehody odmítne informace sdělit, můžete nezbytné údaje vyhledat sami pomocí registrační značky vozidla v databázi České kanceláře pojistitelů. Alternativně můžete kancelář kontaktovat přímo na adrese:

Česká kancelář pojistitelů, Main Point Pankrác, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. K dispozici je také telefon + 420 221 413 111 nebo email: info@ckp.cz.

Jestliže zjistíte, že viník nehody není pojištěný, můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která pro takové případy poskytuje plnění z garančního fondu.

V případě, že viník dopravní nehody opustí místo události, je důležité o těchto skutečnostech informovat policii České republiky. S policií se poté obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která poskytuje plnění z garančního fondu i v takových případech.

Je důležité předložit veškeré relevantní informace a dokumentaci policii a České kanceláři pojistitelů, aby byl váš nárok na náhradu škody spravedlivě vyřízen.

Zaujalo vás téma? Přečtěte si, jak řešit dopravní nehodu v zahraničí.