Mladá pár s finančním poradcem prochází dokumenty, které leží na stole před nimi.

V poslední době se v České republice rozvířila debata ohledně změn v podmínkách předčasného splacení hypoték. Novela zákona o hypotékách, kterou vláda ještě projednává by pak představovala významnou změnu pro spotřebitele v oblasti financování bydlení. Tato legislativní úprava sjednocuje pravidla pro výpočet poplatků za předčasné splacení hypotéky a zavádí maximální limity pro tyto poplatky. Cílem novely je zavést transparentnější a férovější pravidla pro spotřebitele, zatímco se snaží vyvážit zájmy bank.

Co se může změnit?

Klíčovou změnou je zavedení možnosti účtování poplatku za předčasné splacení hypotéky ve výši až 1% z nesplacené jistiny úvěru platné již od ledna 2024, přičemž Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v minulosti navrhoval až 2% poplatek. Toto je zásadní změna oproti předešlé praxi, kdy banky mohly účtovat pouze administrativní poplatky v řádech několika stovek korun. Tato úprava by měla vést k větší stabilitě hypotečních úvěrů, zároveň to ale může představovat pro klienty značné náklady, zejména pak u těch velkých hypotečních úvěrů. Tato změna je reakcí na současnou ekonomickou situaci a měnící se podmínky na finančních trzích. Novela také zavádí dvě nové případy, kdy lze úvěr splatit předčasně bez penalizace. Tyto případy zahrnují rozdělení majetku mezi manžely po rozvodu a situaci, kdy dojde k prodeji nemovitosti více než dva roky po jejím zakoupení. V současné době je možné úvěr splatit předčasně bez sankcí v případě vážných životních okolností, nebo jednou ročně, v období výročí podpisu smlouvy, až do výše 25 % dlužné částky.

Dopad na spotřebitele a banky

Banky argumentují, že vyšší poplatky jsou kompenzací za ztrátu úrokových příjmů, které by jim jinak při standardním splácení hypoték plynuly. Pro spotřebitele může tento poplatek představovat významnou finanční zátěž v případě, že se rozhodnou svůj úvěr splatit předčasně. Na druhé straně, banky vítají tuto změnu, jelikož jim poskytuje jasnější rámec pro řešení situací, kdy klienti poruší dobu fixace hypotéky. Toto opatření má také omezit časté přesuny klientů mezi bankami (aby refinancování úvěrů nebylo až tak časté).

Jestliže i vy patříte mezi klienty bank, kteří reálně přemýšlíte o předčasném splacení hypotéky, je důležité abyste pečlivě zvážili všechny náklady spojené s úvěrem. Může se totiž stát, že co ušetříte na úrocích, to zaplatí na poplatcích. Odborníci doporučují důkladně prostudovat podmínky své hypotéky a případně se poradit s finančním poradcem. Dalším zajímavým aspektem je, že některé banky mohou nabízet výhodnější podmínky pro předčasné splacení, což by mohlo vést k větší konkurenci mezi finančními institucemi. To by mohlo v některých případech vykompenzovat zvýšení poplatků.

Pohled na aktuální hypoteční trendy

Přestože se tato změna setkává s kritikou ze strany veřejnosti a odborníků, je důležité si uvědomit, že banky mají právo chránit své finanční zájmy. Zároveň je na klientech, aby se s novou situací vypořádali a přizpůsobili své finanční plány. V konečném důsledku bude mít tato změna vliv na rozhodování o hypotékách a může ovlivnit celý hypoteční trh v České republice. Je to další faktor, který je třeba brát v úvahu při rozhodování o nejvýhodnějších finančních produktech a strategiích.