Kostky se symbolem procenta

Česká bankovní asociace zveřejnila aktuální údaje o hypotečním trhu, které odhalují výrazné oživení v dubnu 2024. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry téměř za 22 miliard Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 20 % a meziroční růst přesahující 100 %. Tento růst je signálem zotavování trhu po období ekonomické nejistoty způsobené hlavně pandemií.

Hlavní ukazatele a statistiky

V dubnu dosáhl objem poskytnutých hypoték 21,9 miliardy Kč.

Tento růst je pozoruhodný, protože duben bývá tradičně slabší měsíc. Průměrná hypoteční sazba pokračovala v poklesu a dosáhla 5,10 %, což je nejnižší úroveň od června 2022. Průměrná výše hypotéky vzrostla na rekordních 3,6 milionu Kč, čímž překonala dosavadní maximum z konce roku 2021. Tento růst je dán nejen vyššími cenami nemovitostí, ale také očekáváním poklesu úrokových sazeb.

Zvýšení průměrné výše hypotéky naznačuje, že lidé, kteří dříve odkládali pořízení vlastního bydlení, se nyní k těmto plánům vracejí. Růst průměrné výše hypotéky je tedy dán vyššími cenami nemovitostí a poklesem hypotečních sazeb. Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s třicetiletou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5,5 tisíce Kč.

Srovnání s předchozími měsíci a roky

Objem nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) dosáhl 18,8 miliardy Kč, což představuje meziměsíční nárůst o 21,6 %. Počet nově poskytnutých hypoték dosáhl 5 212, což je nejvyšší hodnota od května 2022. Přesto je počet hypoték stále o 14 % nižší než v dubnu 2020.

Zájem o hypotéky nadále roste, i když se neočekává, že by se sazby v letošním roce dostaly pod 4,5 %. Hypoteční sazby reagují s několikaměsíčním zpožděním na tržní úrokové sazby delších splatností, které se nedávno opět zvýšily. Průměrná hypoteční sazba klesla na 5,10 %, což je nejnižší hodnota od června 2022. Tento pokles je způsoben zejména rozkolísanými tržními úrokovými sazbami.

Důvody růstu a ekonomické souvislosti

Růst průměrné výše hypotéky je dán vyššími cenami nemovitostí a poklesem hypotečních sazeb.

Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30 letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5,5 tisíce Kč.

V roce 2023 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 150 miliard Kč, což představuje meziroční pokles o 24 %. Tento propad byl způsoben zejména silnou první polovinou roku 2022. Naopak ve druhé polovině roku 2023 došlo k nárůstu poskytnutých hypoték o více než 50 %.

ČBA pravidelně zveřejňuje souhrnné statistiky z hypotečního trhu, které zahrnují objemy a počty nově poskytnutých a refinancovaných hypoték a příslušné úrokové sazby. Tyto statistiky jsou dostupné na stránkách ČBA a umožňují detailní přehled o vývoji hypotečního trhu v ČR.

Očekávaný vývoj v roce 2024

Pro rok 2024 se očekává pokračující trend růstu zájmu o hypotéky, i když tempo růstu může být ovlivněno makroekonomickými faktory, jako jsou inflace a rozhodnutí centrální banky ohledně úrokových sazeb. Dalším faktorem, který může ovlivnit hypoteční trh, je dostupnost nemovitostí a vývoj jejich cen.

S poklesem úrokových sazeb a růstem cen nemovitostí se průměrná výše hypotéky dostala na novou rekordní úroveň 3,6 milionu Kč. Přestože počet nově poskytnutých hypoték je stále nižší než před pandemií, trend je pozitivní a naznačuje stabilizaci trhu. Zájemci o hypotéky by měli sledovat vývoj úrokových sazeb a pečlivě plánovat své investice do nemovitostí, aby využili příznivých podmínek na trhu.