Budova ČNB

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém čtvrtečním jednání rozhodla o snížení dvoutýdenní repo sazby (2T repo sazby) o 0,5 procentního bodu na 4,75 %. Současně byla snížena i diskontní sazba na 3,75 % a lombardní sazba na 5,75 %. Tyto nové úrokové sazby vstoupili v platnost dnes v pátek 28. června 2024.

Význam snížení úrokových sazeb

Především repo sazba je klíčová úroková sazba, kterou ČNB používá při poskytování krátkodobých úvěrů komerčním bankám. Snížení této sazby má za cíl uvolnit měnovou politiku a podpořit ekonomický růst.

Nižší repo sazba znamená, že komerční banky mohou získat peníze od ČNB levněji, což obvykle vede k poklesu úrokových sazeb pro úvěry a hypotéky.

Diskontní sazba, kterou ČNB používá při přijímání přebytečných prostředků od komerčních bank, a lombardní sazba, která slouží k zajištění likvidity komerčních bank, byly rovněž sníženy. Tento krok signalizuje snahu ČNB stimulovat ekonomickou aktivitu tím, že sníží náklady na půjčky.

Možné dopady na trh s nemovitostmi

Snížení úrokových sazeb má přímý dopad na trh s nemovitostmi. Nižší úrokové sazby znamenají levnější hypotéky, což může zvýšit poptávku po bydlení. Tento nárůst poptávky může vést k růstu cen nemovitostí, pokud nabídka zůstane stabilní nebo se zvýší jen mírně.

Pro stávající majitele nemovitostí může být snížení úrokových sazeb přínosné, protože mohou refinancovat své hypotéky za výhodnějších podmínek. Na druhou stranu, pro nové kupce může být nárůst cen nemovitostí překážkou, i když jsou úvěry dostupnější.

Prognóza ČNB a další vývoj

Rozhodnutí ČNB snížit úrokové sazby naznačuje, že centrální banka vidí potřebu podpory ekonomického růstu. Může to být reakce na zpomalení ekonomiky nebo snahu o zvýšení inflace na cílovou úroveň.

Další vývoj úrokových sazeb bude záviset na mnoha faktorech, včetně inflace, ekonomického růstu a situace na globálních trzích. Pokud by se inflace zvýšila, může ČNB přistoupit k opětovnému zvyšování sazeb. 

Jak se ale sazby postupně přibližují k neutrálním hodnotám, je pravděpodobné, že bankovní rada ČNB na dalším zasedání zpomalí tempo uvolňování měnové politiky na následujících jednáních nebo ponechá sazby po určitou dobu na současné úrovni.

Důvodem, proč nelze očekávat výraznější snížení úrokových sazeb do budoucna, je skutečnost, že bankovní rada vidí v horizontu proinflační rizika. Pokud by se tato rizika naplnila, mohlo by to znamenat trvalejší odchylku inflace směrem k horní hranici tolerančního pásma. Z tohoto důvodu považuje bankovní rada za nutné pokračovat v přísné měnové politice a jakékoli další snižování sazeb pečlivě zvažovat a přistupovat k němu velmi obezřetně.

Pro běžné občany znamená snížení úrokových sazeb především levnější úvěry a hypotéky. To může být příležitostí pro ty, kteří uvažují o koupi nemovitosti nebo refinancování hypotéky. Je však důležité mít na paměti, že nižší úrokové sazby mohou také vést k růstu cen nemovitostí, což může zvýšit celkové náklady na bydlení.

Pro investory do nemovitostí může současná situace představovat příležitost k nákupu nemovitostí za relativně výhodných podmínek s očekáváním, že hodnota nemovitostí bude v budoucnu růst. Nicméně, je třeba sledovat další kroky ČNB a vývoj ekonomické situace, aby bylo možné co nejlépe využít příležitostí, které tyto změny přináší.