Pobočka České spořitelny s logem banky nad vchodem.

Česká spořitelna úspěšně dokončila akvizici úvěrového portfolia společnosti Sberbank CZ. Převod portfolia, ve kterém nejsou zahrnuty nesplácené a problematické úvěry, už byl oficiálně zaregistrován.

Během měsíce dubna proběhne přenos potřebných dat k úvěrům ze Sberbank do České spořitelny. Během tohoto přechodného období budou klienti své úvěry stále splácet prostřednictvím Sberbank. Teprve od května převezme plnou obsluhu těchto úvěrů Česká spořitelna.

Písemné informace s podrobnostmi o dalších splátkách budou klientům doručeny během dubna. Smluvní podmínky úvěrů, včetně úrokových sazeb  sjednaných u Sberbank, zůstanou s převodem úvěrového portfolia do České spořitelny nezměněny.

Na peníze dosáhnou lidé, firmy i obce

Za úvěrové portfolio o nominální hodnotě 47,1 miliardy Kč zaplatila Česká spořitelna 41 miliard. „Vypořádáním kupní smlouvy jsme získali klíčové finanční prostředky potřebné k uspokojení pohledávek věřitelů Sberbank CZ,“ uvedla insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová.

Zároveň sdělila, že banka aktuálně dokončuje prodej korporátních dluhopisů, které tvoří majetkovou podstatu Sberbank CZ. Kromě toho také zahájila nabídkové řízení na prodej zbytku svého úvěrového portfolia. Částečný rozvrh vypořádání pohledávek věřitelů tak bude připravený zřejmě ve druhé polovině tohoto roku.

Kupní cena získaná od České spořitelny bude spolu s hotovostí a očekávaným výtěžkem ze zpeněžení dalších aktiv Sberbank dostačující k plnému uspokojení věřitelů v první i druhé skupině Fondu pojištění vkladů. Tedy fyzických osob a malých a středních firem.

S velkou pravděpodobností budou prostředky stačit také k téměř 100% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (tedy krajů, měst, obcí a velkých společností). Celkový rozvrh vypořádání však bude možné učinit až na konci insolvenčního řízení po vyhotovení konečné zprávy.