Věřitel je osoba nebo instituce, která poskytuje půjčku nebo úvěr druhé osobě nebo společnosti. Věřitel poskytuje finanční prostředky za určitých podmínek, například s dohodnutým úrokem a termínem splatnosti. Výpůjčka může být poskytnuta buď jako hotovost nebo formou úvěrového produktu, jako jsou kreditní karty, hypotéky, spotřebitelské úvěry a podobně.

Věřitel má právo požadovat splacení půjčky nebo úvěru včetně úroků a poplatků včas a v souladu s dohodnutými podmínkami. Pokud dlužník nedodrží podmínky splácení, věřitel může podniknout různé kroky, jako je vymáhání dluhu, podání žaloby, nucená správa majetku a další. Věřitelé mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, jako jsou banky, nebankovní finanční instituce, investiční společnosti a další.