Detail pobočky Slavia pojišťovny

V reakci na současnou ekonomickou situaci, kdy ceny neustále stoupají a inflace dominuje mediálním zpravodajstvím, se Slavia pojišťovna rozhodla vylepšit své majetkové pojištění. Nová opatření mají za cíl poskytnout klientům vyšší míru ochrany a zabezpečení jejich majetku.

Hlavní změna se týká pojistného plnění za totální škodu. Od nynějška mají všichni klienti nárok na vyplacení finančních prostředků za totální škody[4]  na bytech a bytových domech na základě aktuálních tržních cen nemovitostí. Slavia pojišťovna v takové situaci nebude brát v potaz jejich předchozí hodnotu nebo opotřebení.

Důvod změny? Vysoká inflace

Slavia pojišťovna si uvědomuje, že ceny nemovitosti stoupají, proto je nezbytné přizpůsobit pojištění současné situaci na trhu. Díky tomuto inovativnímu kroku získají klienti kompenzaci podle reálné hodnoty svých nemovitostí v okamžiku poškození. Tato změna představuje významný posun v oblasti pojišťovnictví. Hodnota nemovitostí nově nebude stanovena pouze na základě pořizovací ceny, ale budou zohledněny současné tržní podmínky.

Když dojde k poškození majetku, situace se bude řešit takto: Pokud měl klient například byt před několika lety pojištěný za pět milionů korun, a v současné době je jeho hodnota na trhu třeba sedm milionů, bude odškodněn za skutečnou tržní hodnotu nemovitosti, tedy sedm milionů, místo původních pěti.

Změny vycházejí z pečlivé analýzy trhu a reagují na stále rostoucí náklady na nemovitosti. Slavia pojišťovna také zvyšuje limity hodnot pojištěných staveb a domácností, aby byl majetek klientů plně kryt a chráněn před případnými riziky.

Klienti nyní mohou pojistit svou nemovitost až do výše 20 milionů korun a domácnost do výše 5 milionů korun. Došlo tedy ke zvýšení limitů o pět milionů korun u pojištění nemovitostí a o tři a půl milionu korun u pojištění domácností oproti dřívějšku.

Důvodem změn je dynamický růst cen staveb a vybavení domácností. Podle vyjádření pojišťovny původní cenové stropy již nevyhovovaly mnoha  klientům, proto se Slavia rozhodla pojistky upravit tak, aby lépe reflektovaly současnou situaci.

Řešení škod jednoduše

Pojištění majetku od Slavia pojišťovny nabízí i další bennefity. Jedním z nich je možnost využití aplikace Slavia pojišťovny pro fotodokumentaci pojistných událostí v rámci pojištění „Šťastný domov“. Tato inovativní aplikace umožňuje zdokumentovat škody fotograficky, což usnadňuje komunikaci mezi pojišťovnou a klientem a pomáhá urychlit proces vyřízení pojistných událostí. Pojištění majetku „Šťastný domov” nadále zahrnuje oblíbenou IT a elektro asistenční službu, která neposkytuje pomoc pouze s novou IT technikou, ale vztahuje se i na některé domácí spotřebiče. Služba zahrnuje nejen telefonickou podporu a poradenství, ale také zajištění servisu pro výpočetní techniku, mobilní telefony a spotřební elektroniku.