Detail pobočky Raiffeisen stavební spořitelny

Stavební spořitelny se znepokojují plánovaným snížením státní podpory pro stavební spoření, což přináší nové výzvy. Asi nepřekvapí, že se spořitelny snaží o své klienty bojovat. Některé se pravděpodobně rozhodnou udržet klienty prostřednictvím lákavějších úrokových sazeb. Zároveň se zaměří na nalezení způsobů, jak vylepšit podmínky i pro stávající smlouvy.

Stavební spoření netáhne

Stávající klienti spořitelen, kteří mají starší smlouvy s úrokem kolem jednoho procenta, se ocitají před důležitým rozhodnutím, zda předčasně ukončit svou smlouvu nebo v ní i nadále pokračovat. Dokonce i s maximální státní podporou ve výši 2000 korun ročně, dosáhnou na zhodnocení pouze kolem 3,5 % za rok. Na obyčejném spořicím účtu přitom mohou získat úrok přesahující až 6 % ročně.

Navrhované snížení státní podpory stavebního spoření o polovinu, které plánuje vláda od příštího roku a mělo by se týkat i stávajících smluv, výnosy ještě více sníží.

Stavební spořitelny se snaží odrazovat klienty od předčasného ukončení svých smluv tím, že upozorňují na možnou ztrátu státní podpory, která jim již byla přiznána, nebo na ztrátu příležitosti využít výhodné úvěrové možnosti spojené se stavebním spořením. Úrok z úvěru totiž může být pouze o tři procentní body vyšší než úrok na spoření.

Spořitelny zvyšují úroky

Aktuální sazby nově uzavřených stavebních spoření se pohybují až na úrovni tří procent, kam se postupně dostaly od minulého roku. Při optimální výši vkladu a plném využití maximální státní podpory ve výši 2000 korun je možné dosáhnout čistého ročního výnosu přesahujícího pět procent. U stávajících smluv je ale výnos výrazně nižší.

Raiffeisen stavební spořitelna proto jako první přichází s nabídkou zvýšení úroků na spořicích smlouvách během vázací doby. Raiffeisen stavební spořitelna si pro klienty připravila možnost tzv. doúročení na úroveň tří procent. Pro tuto výhodu je však nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, nejlépe na poradenském místě Raiffeisen stavební spořitelny. Pro využití nabídky musí mít klient do konce letošního roku na své smlouvě zůstatek ve výši minimálně 100 tisíc korun a smlouvu nesmí zrušit do 31. prosince 2025.

Také Stavební spořitelna České spořitelny[5]  se chystá přijít s nabídkou pro klienty, kteří mají méně výhodné starší smlouvy a chtějí je předčasně ukončit. Aktuálně pracuje na konceptu, jak k takovým klientům přistupovat.

Ostatní stavební spořitelny, tedy ČSOB stavební spořitelna (Liška), Modrá pyramida a Moneta stavební spořitelna, zatím nepotvrdily, že by podobnou změnu připravovaly také. Například u Modré pyramidy klient získá zajímavější sazbu nejdříve 12 měsíců před koncem vázací lhůty, a to až na následující období po skončení předchozí vázací lhůty. Během vázací lhůty zvýšení není možné.

Stavební spořitelny však o „udržovacích nabídkách“ pro klienty se staršími smlouvami obecně nerady veřejně hovoří. Přesto je možné, že takové nabídky mají a rezervují si je pouze pro ty, kteří projeví skutečný zájem o ukončení smlouvy.

Stavební spoření čekají změny

Je zřejmé, že stavební spořitelny čelí problému s odlivem vkladů, na kterém se podílí i klienti ve vázací době. Přesný počet takto odcházejících klientů není z veřejných statistik dostupný, pozorujeme však neustálý pokles celkového objemu vkladů. Ten se podle poslední statistiky České národní banky (ČNB) z konce dubna meziročně snížil o přibližně 31 miliard korun na necelých 324 miliard korun.

A bude hůř. Avizovaný návrh na snížení současné státní podpory stavebního spoření je jedním z úsporných opatření, která byla představeny vládou v květnu jako součást konsolidačního balíčku.

Plánované změny, společně s dalšími opatřeními z konsolidačního balíčku, by měly být schváleny vládou a následně postoupeny k projednání do Poslanecké sněmovny. Očekává se, že poslanci balíček projednají v prvním čtení před sněmovními prázdninami, aby legislativní proces umožnil kompletní schválení návrhu do konce roku a opatření mohla vstoupit v platnost od 1. ledna 2024. Ministerstvo financí plánuje snížit podporu stavebního spoření z 10 % na 5 % z částky, kterou klienti uspoří za rok (maximálně může jít o částku 20 tisíc korun ročně). Výsledkem bude prakticky omezení maximální státní podpory na polovinu, tedy ze současných 2000 na 1000 Kč. Podmínkou pro získání státní podpory zůstává povinnost spoření po dobu šesti let. Ministerstvo také navrhlo, že by stavební spoření v budoucnu nemusely nabízet pouze specializované stavební spořitelny, ale i běžné banky.