Mladý pár dávající minci do prasátka.

Ve světě bankovnictví, kde se úrokové sazby a podmínky účtů mění rychleji než proměnlivé české počasí, přichází Česká spořitelna s oznámením, které má potenciál zásadně změnit způsob, jakým její klienti přistupují k úsporám. Po několika měsících od zavedení složitého mechanismu úročení se Česká spořitelna rozhodla vzít radikální obrat a od června plánuje značně zjednodušit celý proces úročení. Tento krok může v první chvíli působit jako krok zpět, avšak skrývá v sobě mnohem hlubší strategii orientovanou na transparentnost a srozumitelnost.

Do této chvíle bylo úročení spořicích účtů v České spořitelně poměrně složitá záležitost. Klienti museli navigovat mezi základní sazbou, individuální sazbou a bonusovými sazbami, které banka nabízela v rámci marketingových akcí. Ačkoliv bylo teoreticky možné dosáhnout celkového úroku až 5 %, vyžadovalo to splnění celé řady specifických podmínek.

Nejatraktivnější úroková sazba byla dostupná pro klienty s účtem Plus, kteří využívali elektronické bankovnictví George nebo pravidelně investovali minimálně 2000 korun měsíčně.

Individuální bonus, jehož výše se odvíjela od „finančního zdraví“ klienta, představoval další vrstvu komplexnosti. Zde hrálo klíčovou roli využívání elektronického bankovnictví, které mělo klientům poskytovat lepší přehled o jejich finančním hospodaření. Avšak i přes tyto snahy vnímala řada klientů systém jako příliš komplikovaný a obtížně srozumitelný.

Úrokové sazby vyhlášené v rámci marketingových akcí

Radikální změnou bude zavedení nulové základní úrokové sazby od června. Namísto ní bude úročení spořicích účtů záviset na sazbách vyhlášených v rámci marketingových akcí, ke kterým budou moci klienti získat bonusy za splnění jasně stanovených podmínek. Tyto podmínky se týkají využívání bankovní aplikace George, pravidelného investování nebo využívání funkce Platím a spořím, která zaokrouhluje platby kartou na vyšší částku a rozdíl spoří.

Změna v úročení přináší nejen větší přehlednost pro klienty, ale také České spořitelně větší flexibilitu v reakci na tržní vývoj. Otevírá se jí prostor pro rychlejší přizpůsobení změnám úrokových sazeb stanovených Českou národní bankou. Zjednodušení systému úročení a posun k marketingově orientovaným akcím navíc snižuje administrativní zátěž a regulativní omezení spojená s úrokovými sazbami.

Je důležité poznamenat, že Česká spořitelna není jedinou bankou, která upravuje své přístupy k úročení. I další finanční instituce, jako ČSOB.

ČSOB taktéž mění způsob úročení

ČSOB rovněž využívá kombinaci standardního úročení a marketingových stimulů.

S účinností od 6. dubna dojde k jemné úpravě vypočítávání úroků, avšak nejvyšší možná úroková sazba zůstane zachována na úrovni 5 % stejně jako předtím.

Nově bude základní úrok u ČSOB stanoven na 1,5 % pro vklady do výše milionu korun (a 0,15 % pro částky přesahující milion). Klienti mohou získat bonusový úrok 3,5 % až do limitu 250 tisíc korun (a 1,3 % pro částku mezi 250 tisíci a milionem korun), pokud uskuteční alespoň pět transakcí platební kartou měsíčně a jednou za čtvrtletí se přihlásí do aplikace ČSOB Smart. Tyto podmínky zůstávají nezměněny. V případě nesplnění těchto požadavků dojde ke snížení úroku.

Dříve by se výsledná úroková sazba snížila na 3,3 %, pokud by klient splnil podmínku přihlášení do aplikace, ale neuskutečnil minimálně pět plateb kartou měsíčně, nebo na 2,3 %, pokud by klient nevyužíval aplikaci. Od 6. dubna však při nesplnění obou podmínek současně dojde k poklesu na 1,5 %.

Maximální úroková sazba pro vklady do výše 250 tisíc korun zůstává alespoň do konce dubna na úrovni 5 %, podobně jako v minulosti, ale sazba pro vklady mezi 250 tisíci a milionem korun se od 6. dubna sníží na novou hodnotu 2,8 % z původních 3,3 %. Úroková sazba pro částku nad milion korun zůstává beze změny na 0,15 %.

Změny úrokových sazeb mají významný dopad na finanční plánování a rozhodování domácností. V době, kdy finanční trhy procházejí rychlými změnami, je transparentnost a srozumitelnost klíčem k tomu, aby klienti mohli učinit informovaná rozhodnutí týkající se svých úspor a investic.