Člověk podepisující smlouvu o povinném ručení.

V průběhu roku 2022 překročil počet registrovaných vozidel s povinným ručením v České republice hranici 9 milionů. I když počet registrovaných vozidel s povinným ručením v České republice stále roste, tempo růstu oproti předchozím letům zpomaluje.

Počet nově pojištěných vozidel tak v roce 2022 meziročně mírně poklesl. V posledních letech totiž rostl počet vozidel s povinným ručením následujícím tempem:

  • 2018 – přibylo 308 301 vozidel,
  • 2019 – přibylo 265 276 vozidel,
  • 2021 – přibylo 283 750 vozidel,
  • 2022 – přibylo 193 621 vozidel.

Celkem tak bylo v České republice k 31. prosinci 2022 evidováno 9 052 574 vozidel s povinným ručením, což je podle údajů České kanceláře pojistitelů nárůst o 2,2 % oproti roku 2021.

Pokud bude růst nadále pokračovat podobným tempem, dostaneme se na hranici 10 milionů pojištěných vozidel v průběhu příštích pěti až šesti let.

Jak si vedly jednotlivé pojišťovny

Mezi jednotlivými pojišťovnami vyniká rychlostí růstu tradičně pojišťovna Pillow, která zaznamenala 91% nárůst – sjednala tedy o 60 060 smluv více.

Pillow se výrazně angažovala v oblasti srovnávačů povinného ručení, což jí pomohlo získat větší podíl na trhu. Tato pojišťovna nabízí jednoduché smlouvy s jednoduchými podmínkami, což se ukázalo být velmi úspěšným modelem.

Druhým nejvíce rostoucím pojistitelem se stala Pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny s nárůstem o 32 % smluv povinného ručení. I když jde o nižší absolutní růst (necelých 15 000 nových smluv), jedná se o pozoruhodné zlepšení.

Česká podnikatelská pojišťovna si polepšila o 42 348 nově sjednaných smluv povinného ručení, což je druhý nejvyšší absolutní nárůst po Pillow pojišťovně. Z pohledu absolutních čísel se na třetím místě umístila Kooperativa pojišťovna, které přibylo 38 676 smluv.

Vzhledem k velké klientele byl přitom procentuální růst těchto dvou pojišťoven nižší. Konkrétně 3 % pro Českou podnikatelskou pojišťovnu a 2,4 % pro Kooperativu.

Úbytek klientů a smluv o povinném ručení zaznamenaly v roce 2022 tři pojišťovny:

Počet vozidel ke dni 2.1.2023 1.1.2022   
Generali Česká pojišťovna2 197 764 2 237 574
Kooperativa pojišťovna1 623 889 1 585 213
Česká podnikatelská pojišťovna1 456 359 1 414 011
Allianz pojišťovna1 090 2801 058 736
UNIQA pojišťovna994 878 1 035 526
ČSOB pojišťovna758 764 733 296
Direct pojišťovna472 255 434 322
Slavia pojišťovna200 388 187 397
Pillow pojišťovna126 217 66 157
Hasičská vzájemná. pojišťovna71 572 61 036
Pojišťovna VZP60 015 45 470
LeasePlan Insurance193 215
Celkem9 052 5748 858 953
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů