Vyhořelý byt se zničeným nábytkem a ohořenými stěnami.

Nábytek ano, firemní notebook ne, okna v žádném případě. A kuchyňská linka? Jak kdy. I tak může vypadat pojištění domácnosti. Vyznat se v tom, co tato pojistka kryje a co ne, není jednoduché. Pojďte si to ujasnit – na následujících řádcích se dozvíte, na co se pojištění domácnosti vztahuje.

V první řadě je potřeba říct, že nesmíte zaměňovat pojištění domácnosti  a pojištění nemovitosti.

Pojištění domácnosti se vztahuje na movitý majetek, který máte doma.

V praxi to znamená, že pojištění domácnosti využije každý, kdo má v domě nebo bytě své vybavení a věci.

Naopak pojištění nemovitosti se týká nemovitých věcí. Tedy staveb a jejich součástí – oken, střechy, stěn nebo podlah.

Má tedy ale smysl jen pro ty, kteří byt, dům nebo třeba chatu opravdu vlastní. A netýká se lidí, kteří žijí v pronájmu nebo družstevním bydlení.

Na co přesně se vztahuje pojištění domácnosti

Problém je, že ne každá věc je automaticky součástí pojištění domácnosti. Pokud kamarádovi půjčíte sekačku na trávu a někdo ji od něj ukradne, pojistka vám nepomůže.

Pojištění domácnosti se totiž týká pouze věcí, které máte na adrese uvedené v pojistné smlouvě – tedy ve svém domě či bytě.

Automaticky se přitom vztahuje i na nově pořízené vybavení. A naopak věci, které už v domácnosti nejsou, z pojištění vypadávají.

A co konkrétně pojištění domácnosti kryje? Hlavně:

 • vybavení domácnosti,
 • elektroniku,
 • věci osobní potřeby
 • nebo na cennosti.

Pojištění vybavení domácnosti

Do vybavení domácnosti patří věci, které potřebujete ke každodennímu životu. Zejména:

 • světla,
 • koberce
 • a nábytek.

Pojištění elektroniky

I když elektronika často také patří k základnímu vybavení domácnosti, pojišťovny s ní pracují zvlášť. Do této kategorie spadá mimo jiné:

 • pračka,
 • myčka,
 • sušička,
 • lednice,
 • TV,
 • počítače a notebooky
 • nebo kuchyňské přístroje.

Pojištění osobních věcí

Mezi vaše osobní věci pojišťovny řadí mimo jiné:

 • oblečení,
 • hygienické potřeby a kosmetika,
 • sportovní vybavení,
 • knihy
 • nebo zdravotní pomůcky.

Pojištění cenností

Poslední kategorií, kterou pojišťovny běžně zahrnují do pojištění domácnosti, je pojištění cenností. Týká se:

 • peněz,
 • starožitností,
 • sbírek,
 • šperků a dalších cenností.

Vztahuje se pojištění domácnosti i na linku?

Existuje ještě jedna specifická kategorie, se kterou se u pojištění domácnosti můžete setkat. Je jí pojistka příslušenství a stavebních součástí nemovitosti.

Do této kategorie spadá mimo jiné:

 • kuchyňská linka,
 • plovoucí podlaha,
 • obložení stěn,
 • vestavěný nábytek
 • nebo tapety.

Ovšem pozor, tuto pojistku nezískáte automaticky. Do pojištění domácnosti ji zahrnují jen někteří poskytovatelé.

U dalších pojišťoven bývá součástí pojištění nemovitosti.

Myslete na to zejména v případě, že bydlíte v družstevním bytě, ve kterém máte vlastní linku nebo obložení stěn. V takovém případě hledejte pojišťovnu, která zmíněné vybavení zahrne do pojištění domácnosti.

Na co se také vztahuje pojištění domácnosti

V některých případech nabízejí pojišťovny také krytí cizích věcí, které máte doma. Například vypůjčeného vybavení nebo předmětů pořízených na leasing.

Opět to ale není standardní součástí pojištění domácnosti.

Zato však tato pojistka většinou řeší i krádež domácích mazlíčků. Ovšem jen těch běžných – hlavně psů a koček. Pokud máte doma třeba papoušky, musíte pro ně sjednat speciální pojistku.

A pamatujte ještě na jednu věc. U každé ze zmíněných kategorií pracují pojišťovny se zvláštním sublimitem pojistného plnění.

Před podpisem smlouvy se proto ujistěte, že jsou tyto limity dostatečné. A že vám budou stačit na náhradu zničeného nábytku nebo třeba elektroniky.

Na co se pojištění domácnosti nevztahuje

Na některý majetek se ale pojištění domácnosti téměř nikdy nevztahuje. Týká se to:

 • věcí, které slouží k výdělečným účelům – zejména vybavení, které jste jako podnikatelé zahrnuli do svého obchodního majetku;
 • exotických zvířat;
 • záznamů uchovávaných na záznamových médiích – na CD, kazetách a dalších;
 • věcí krytých jiným pojištěním;
 • motorových vozidel, přívěsů a podobných zařízení;
 • letadel a zařízení k létání;
 • lodí a plavidel
 • nebo majetku podnájemníků.

Pokud chcete cokoliv z toho pojistit, potřebujete doplňkové pojištění. Také u něj nastavíte speciální limity pojistného plnění.

Jaké škody řeší pojištění domácnosti řeší

Když řešíte, na co se vztahuje pojištění domácnosti, musíte se zaměřit také na konkrétní rizika. Poskytovatelé totiž pracují s několika variantami krytí.

Pro zjednodušení je můžeme rozdělit do 3 typů:

 1. základní pojištění
 2. rozšířené pojištění
 3. a méně obvyklá pojištění.

Základní pojištění

Do první kategorie patří škody, které kryjí všechny pojišťovny. A to už v té nejlevnější variantě pojištění.

Patří sem škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo úderem blesku;
 • pádem letadla;
 • vichřicí nebo krupobitím.

Rozšířené pojištění

K předchozím rizikům pojišťovny obvykle přidávají ještě další. Jsou to:

 • krádež vloupáním;
 • vandalismus;
 • vystoupení vody z vodovodního zařízení;
 • voda vytékající z vodovodního zařízení;
 • sesuv půdy nebo sněhu;
 • pád stromu nebo jiných předmětů;
 • zemětřesení
 • a škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy.

Neznamená to ale, že bude pojistka automaticky krýt všechna zmíněná rizika. Pojišťovny je totiž kombinují do různých balíčků. A ty vypadají u každého poskytovatele trochu jinak.

Méně obvyklá pojištění

Někdy se setkáte ještě s větším rozsahem krytí, které zahrnuje například:

 • rozbití skel (tedy oken, varných desek či zrcadel);
 • škody způsobené nepřímým úderem blesku
 • a škody vzniklé na obsahu chladicích zařízení.

Tyto produkty jsou ale poměrně nestandardní a pojišťovny je nabízejí spíše výjimečně.

Na co u pojištění domácnosti nezapomenout

Pojištění domácnosti nabízí ještě několik produktů, na které byste neměli zapomínat. Výrazně vám totiž usnadní řešení řady nepříjemných situací.

Jsou to:

Asistenční služby

Asistenční služby jsou v současnosti běžnou součástí pojištění domácnosti. Díky nim získáte pomoc s:

 • otevřením zabouchnutých dveří,
 • sháněním instalatéra
 • nebo s opravou elektrických spotřebičů.

Rozsah asistenčních služeb i jejich limit se ale u jednotlivých poskytovatelů liší. Proto se vždy ujistěte, že vám nabídka od pojišťovny opravdu vyhovuje.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti z občanského života nabízejí poskytovatelé k pojištění domácnosti jako připojištění. Pokud nemáte takzvanou „pojistku na blbost“ sjednanou samostatně, vyplatí se tuto nabídku využít.

Řeší škody, které způsobíte jiným lidem. Pomůže vám, když:

 • omylem vytopíte sousedy,
 • vaše děti neúmyslně poškodí sousedův plot
 • nebo když při jízdě na kole přehlédnete a srazíte chodce.

Jak stanovit pojistnou částku

Stejně jako u jiných pojistek, také u pojištění domácnosti je důležité stanovit správnou pojistnou částku. Jen tak získáte dost peněz na nákup nového vybavení, když například vyhoříte nebo vás vykradou zloději.

Musíte proto správně odhadnout hodnotu svého majetku.

Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je projít celý byt a sepsat veškeré vybavení včetně jeho ceny. Pak už stačí jen sečíst hodnotu všech věcí.

Získáte tak částku, na kterou byste měli svou domácnost pojistit.

Při stanovení správné pojistné částky si dejte pozor na 2 věci:

Podpojištění

Podpojištění nastane, když svůj majetek pojistíte na menší částku, než jaká je jeho reálná hodnota. Tedy když vybavení za 1 000 000 Kč pojistíte jen na 500 000 Kč.

Nejen, že při pojistné události nedostanete dost peněz na nákup nového vybavení, ale pojišťovna může plnění ještě dál krátit. A to stejným poměrem, kterým jste svůj majetek podpojistili.

Pokud jste tak jeho hodnotu podcenili o 50 %, jako v uvedeném příkladu, pojišťovna vám vyplatí jen 50 % z částky, na kterou byste jinak měli nárok.

Přepojištění

Opakem podpojištění je přepojištění. Čili situace, kdy svůj majetek nadhodnotíte a pojistíte ho na vyšší částku, než kolik odpovídá skutečnosti. Tedy když zmíněné vybavení za 1 000 000 Kč pojistíte třeba na 1 500 000 Kč.

V takovém případě se žádného krácení bát nemusíte. A pokud dojde ke škodě, dostanete sjednanou částku.

Zároveň ale budete celou dobu platit zbytečně vysoké pojistné.

Cena pojištění domácnosti se totiž odvíjí mimo jiné od pojistné částky.

Pojištění pravidelně aktualizujte

Aby byla pojistná částka vždy správně nastavená, musíte pojištění pravidelně aktualizovat. A to minimálně každé 2 roky.

Hodnota majetku totiž u většiny domácností průběžně stoupá. Pokud nebudete pojistku pravidelně aktualizovat, vystavujete se riziku podpojištění. A tím pádem i tomu, že vám pojišťovna vyplatí méně peněz, než kolik potřebujete.

Dejte pozor na výluky

U pojištění domácnosti se musíte samozřejmě soustředit také na výluky z pojištění. Říkají, na které situace se pojištění domácnosti nevztahuje.

Patří sem mimo jiné škody způsobené vaší nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu.

Kromě toho vám pojišťovna peníze nevyplatí ani v případech, kdy svůj majetek před škodou dostatečně nechráníte. Tedy když necháte kolo na nechráněném balkoně v přízemí nebo nemáte u dveří do bytu bezpečnostní zámek.

Výluky se ale u jednotlivých poskytovatelů liší. Proto je důležité mezi nabídkami dobře vybírat – a přesně s tím vám pomůže srovnání pojištění domácnosti. Vyzkoušejte ho a získejte to nejlepší pojištění přímo pro vás!