Družstevní byt je přímo ve vlastnictví bytového družstva, člen družstva (ten kdo v bytě bydlí) má právo byt užívat, ale zároveň musí splnit své povinnosti a závazky vůči danému družstvu – jako je řádně platit nájem a tak dále. Při užívání družstevního bytu máte určitý družstevní podíl.

Člen družstva nemůže byt prodat. Převody družstevních bytů do OV (Osobního vlastnictví) je možný, za předpokladu že s tím družstvo bude souhlasit a vy nebudete mít žádné nedoplatky či dluhy vůči bytovému družstvu, ale pozor družstvo s tím nemusí souhlasit.