Povinná pojištění: kalkulačka a účetní dokumenty.

Jsou čtyři a musíte si je sjednat, jakmile splníte předepsané podmínky. Řeč je o povinných pojištěních. Bez nich nesmíte například vyjet se svým automobilem na silnici nebo vykonávat určitá povolání. Podívejte se, kdy se povinným pojištěním nevyhnete a jak fungují.

V první řadě je třeba rozlišit pojmy zákonné a povinné pojištění. Řada lidí je totiž zaměňuje, jsou ale mezi nimi zásadní rozdíly.

Zákonné pojištění je takové, které:

 • vzniká automaticky
 • a nemůžete si u něj sami zvolit pojišťovnu.

Taková pojistka existuje v České republice jen jedna a je jí pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Vzniká, jakmile někoho zaměstnáte jako:

 • zaměstnance,
 • na dohodu o provedení činnosti
 • nebo na dohodu o provedení práce.

Toto pojištění poskytuje jen pojišťovna Kooperativa. A vy se u ní musíte nahlásit, jakmile splníte zákonné podmínky – tedy když někoho zaměstnáte.

Pouze pokud jste převzali firmu založenou před více než 30 lety, musíte zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele řešit u Generali České pojišťovny. Právě ta totiž (ještě jako Česká pojišťovna) poskytovala tuto pojistku do konce roku 1992.

Která pojištění jsou povinná

Také zřízení povinného pojištění vám nařizuje zákon. Sami si ale můžete zvolit poskytovatele a sjednat pojistnou smlouvu.

Pojišťovnu navíc můžete změnit. Máte tak mnohem větší svobodu.

A která pojištění jsou povinná? Do této skupiny spadá:

 • zdravotní pojištění,
 • sociální pojištění,
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)
 • a pojištění profesní odpovědnosti.

Zdravotní pojištění

Se zdravotním pojištěním se setkáváte celý život – provází vás totiž od narození až do smrti. Tak dlouho platí zákonná povinnost toto pojištění mít.

Pojistka pak za vás hradí náklady na běžnou zdravotní péči – tedy například na preventivní prohlídky či na ošetření u lékaře. Jen se vždy ujistěte, že má daný lékař s vaší pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Povinné zdravotní pojištění si sjednáte u některé ze zdravotních a zaměstnaneckých pojišťoven, které v České republice působí. Jsou to:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna,
 • Vojenská zdravotní pojišťovna,
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,
 • Revírní bratrská pokladna.

Mezi těmito pojišťovnami můžete libovolně přestupovat. A to vždy buď 1. ledna, nebo 1. července. Změnu ovšem musíte ohlásit:

 • v pololetí, které bezprostředně předchází tomu, ve kterém chcete přejít k nové pojišťovně;
 • a zároveň nejpozději 3 měsíce před požadovaným datem změny.

V praxi to tedy funguje následovně:

datum změnydatum nahlášení změny
1. ledna30. září (předchozího roku)
1. července31. března

Stejně jako u jakéhokoliv jiného pojištění musíte platit pravidelné pojistné . Je ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu daně z příjmů, respektive z hrubé mzdy u zaměstnanců.

Zatímco OSVČ platí tuto částku sami, za zaměstnance hradí dvě třetiny pojistného zaměstnavatel. Zbylá část míří na účet pojišťovny z výplatní pásky zaměstnance, a to srážkou z hrubé mzdy.

Zajímavé je, že povinnost uzavřít zdravotní pojištění mají také cizinci. A to za předpokladu, že:

 • mají v České republice trvalý pobyt
 • nebo jsou zaměstnaní u zaměstnavatele se sídlem v Česku.

Podrobnější informace o zdravotním pojištění pro cizince najdete v článku Komerční pojištění cizinců: dokáže vás ochránit stejně jako veřejné pojištění.

Sociální pojištění

Se zdravotním pojištěním úzce souvisí to sociální. Toto povinné pojištění musí platit:

 • zaměstnavatelé;
 • zaměstnanci, kteří se účastní nemocenského pojištění;
 • OSVČ.

Podobnost se zdravotním pojištěním je zejména ve způsobu platby a ve výpočtu pojistného. Tato platba se totiž opět odvíjí od vyměřovacího základu daně z příjmů, respektive z hrubé mzdy u zaměstnanců.

Na rozdíl od zdravotního pojištění si však u sociálního nemůžete vybírat pojišťovnu. Platby totiž putují do státního rozpočtu a využívá je Česká správa sociálního zabezpečení.

Pojistka pak má 3 části:

 • nemocenské pojištění,
 • důchodové pojištění
 • a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Zaměstnanci a zaměstnavatelé se na jejich úhradě podílí následovně:

 zaměstnaneczaměstnavatel
důchodové pojištění6,5 %21,5 %
nemocenské pojištění0 %2,3 %
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti0 %1,2 %

V případě OSVČ je situace jiná. Pro ně je povinné pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Výše pojistného je následující:

 • 28 % z vyměřovacího základu míří na důchodové pojištění,
 • 1,2 % z vyměřovacího základu je příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Celkem tak OSVČ na sociálním pojištění zaplatí 29,2 % z vyměřovacího základu daně z příjmů.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné.

Povinnost platit sociální pojištění vůbec nemají lidé bez vlastního příjmu. Tedy například:

 • nezaměstnaní,
 • studenti
 • nebo důchodci.

Povinné ručení

Jedním z nejznámějších typů povinného pojištění je povinné ručení. Ze zákona ho musí mít každý, kdo má auto nebo například motorku, se kterými plánuje jezdit. Obvykle tedy majitel či provozovatel vozidla přihlášeného do registru.

Bez povinného ručení nesmíte vyjet na silnici, jinak vám hrozí pokuta až 40 000 Kč.

Ještě více zaplatíte, když s nepojištěným vozem způsobíte nehodu. V takovém případě musíte veškerou škodu uhradit z vlastní kapsy.

Povinné ručení totiž řeší právě škody, které se svým vozidlem způsobíte někomu jinému. A to jak ty na majetku, tak na zdraví.

Liší se tím od havarijního pojištění, které kryje škody způsobené na vašem voze.

Minimální zákonný limit povinného ručení je:

 • 35 000 000 Kč na škody na majetku
 • a 35 000 000 Kč na zdravotní újmu.

Obvykle se ale vyplatí nastavit vyšší pojistnou částku.

Povinná pojištění: havarované automobily.
Povinné ručení vám pomůže, když způsobíte nehodu. Uhradí za vás i mnohamilionové škody.

U povinného ručení si vybíráte pojišťovnu sami. K dispozici přitom máte řadu komerčních pojišťoven, které tuto pojistku nabízejí. Stačí jen projít jejich podmínky, vše porovnat a zvolit tu nejvhodnější variantu.

Pomůže vám s tím například naše srovnání povinného ručení.

Vždy však předem zvažte, co od povinného ručení čekáte.

Tedy zda chcete jen krýt škody, které způsobíte někomu jinému, nebo jestli přidáte i připojištění čelního skla nebo například proti srážce se zvěří. A budete tak částečně suplovat i havarijní pojištění.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti zákon výslovně nařizuje určitým povoláním. Obvykle se týká oborů, u kterých by pochybení mohlo vést k vážným škodám na zdraví, životě nebo majetku.

Toto pojištění je proto povinné pro:

 • lékaře,
 • advokáty,
 • notáře,
 • architekty,
 • insolvenční správce,
 • daňové poradce,
 • účetní
 • a další povolání.

Dobrovolně ale mohou pojištění odpovědnosti využít i podnikatelé či zaměstnanci, pro které to není povinné.

Také u povinného pojištění profesní odpovědnosti si sami zvolíte poskytovatele. Opět se ale vyplatí předem porovnat nabídky a podmínky jednotlivých poskytovatelů. Máte tak jistotu, že zvolíte tu nejvhodnější pojistku.

Nepovinná pojištění

Kromě zákonného pojištění a uvedených 4 druhů povinného pojištění si můžete kdykoliv sjednat i pojištění dobrovolné. Do této kategorie patří například:

Také u těchto produktů si sami vyberete poskytovatele, jakého chcete. Zároveň se sami rozhodnete, zda si pojistku vůbec sjednáte. Je to totiž jen na vás.

Pokud ale o jakémkoliv pojištění uvažujete, neváhejte a obraťte se na nás. Zdarma porovnáme nabídky jednotlivých poskytovatelů. A společně vybereme pojistku, která vám maximálně pomůže a zároveň bude za rozumnou cenu.