Pokladnička a drobné úspory na bydlení vyskládané na stole

Předčasné ukončení stavebního spoření má svá úskalí. Pokud podáte výpověď před uplynutím vázací doby, ztratíte nárok na státní podporu. Kromě toho budete muset zaplatit poplatky, které mohou dosáhnout několika procent z celkové cílové částky.

Předčasné ukončení stavebního spoření před uplynutím vázací doby se proto často nevyplatí. Vázací doba je minimální lhůta, během které klient nesmí nakládat s financemi na účtu stavebního spoření, jinak přijde o státní podporu včetně již připsaných záloh. Tato doba je stanovena zákonem a trvá obvykle šest let.

Jestliže se rozhodnete pro předčasné vypovězení smlouvy, většinou vás čeká také sankce v podobě poplatků. Ty se u každé stavební spořitelny liší – jejich výše se obvykle pohybuje mezi 0,5 a 1 % z cílové částky. Navíc můžete přijít i o další výhody, které vám byly nabídnuty při uzavření smlouvy, například garantovanou roční výši úročení vkladů.

Než se rozhodnete ukončit stavební spoření před uplynutím vázací doby, pečlivě zvažte všechny výhody a nevýhody tohoto kroku. Pokud si nejste jisti, můžete se poradit s odborníkem, který vám pomůže s rozhodnutím a zohlední vaše individuální potřeby a cíle.

1. Výpověď smlouvy o stavebním spoření

Pro výpověď stavebního spoření je třeba podat písemnou žádost, a to buď poštou, nebo osobně na pobočce stavební spořitelny. Pokud žádost zasíláte poštou, je nutné váš podpis na žádosti nechat úředně ověřit.

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení žádosti do spořitelny. Pokud jste například podali výpověď 15. června, výpovědní lhůta začne běžet od 1. července a smlouva se ukončí k 30. září.

Pokud se rozhodnete předčasně vypovědět stavební spoření nezletilého potomka, musíte k žádosti přiložit souhlas obou zákonných zástupců nezletilého dítěte. To může být zejména v případě rozvedených rodin složité.

2. Ukončení stavebního spoření s koncem vázací doby

Pokud potřebujete mít peníze k dispozici co nejdříve a máte těsně před uplynutím vázací doby, můžete podat výpověď smlouvy tak, aby byla ukončena přesně po uplynutí vázací doby.

Pro nárok na státní podporu je totiž klíčové datum, k němuž požadujete ukončit smlouvu, nikoliv datum podání výpovědi. Pokud například vázací doba skončí v prosinci po 6 letech od uzavření smlouvy, je třeba výpověď podat nejpozději v září a smlouvu ukončit ke konci prosince.

Je tedy důležité pečlivě spočítat, kdy a jak podat výpověď smlouvy, aby nedošlo k nežádoucím ztrátám.

3. Domluva se spořitelnou

Pokud se rozhodnete pro předčasnou výpověď stavebního spoření, můžete se pokusit se spořitelnou domluvit. Navštivte pobočku a popište svoji situaci a důvody, proč potřebujete peníze ze stavebního spoření co nejdříve.

Některé spořitelny mohou nabídnout vstřícné řešení, například zkrácení výpovědní lhůty nebo odpuštění různých poplatků za předčasné zrušení smlouvy. Nic však není zaručené – záleží na jednotlivých spořitelnách a konkrétních situacích.

Někdy může být výhodnější místo výpovědi zkusit jiné finanční produkty nebo služby, které vám umožní získat potřebné peníze rychleji a bez sankcí.

Výplata peněz ze stavebního spoření

Po ukončení smlouvy o stavebním spoření obdržíte naspořené peníze na bankovní účet, který jste uvedli ve výpovědi. Někteří poskytovatelé nabízejí rychlejší vypořádání finančních prostředků, nicméně tato služba je zpoplatněna.

Připomínáme, že při výpovědi smlouvy vám může spořitelna vyměřit poplatek za ukončení smlouvy, který si z částky strhne. Výše poplatků se může u různých poskytovatelů stavebních spoření lišit.