Deflace je opakem inflace. Jedná se o všeobecný pokles celkové hladiny a zvyšování kupní síly peněz. Ve zkratce by se dalo říci, že vlastně za stejnou sumu, například 1.000 Kč si koupíte více výrobků. Je to tedy výhodné především pro kupující.

Deflace se často může projevovat také tím, že centrální banka tiskne míň peněz, zvedají se daně, snižováním výdajů ve státní sféře, případně i k vyšší nezaměstnanosti.

V současné době většina ekonomů považují deflaci za nežádoucí jev, jelikož zvyšuje reálnou hodnotu dluhů, firmy se všeobecně bojí nakupovat atd.