Starší pár kontroluje smlouvy a dívá se do notebooku

Plánované zpřísnění podmínek pro jednorázové výplaty peněz z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření přineslo i jeden „vedlejší efekt“. Stále více lidí proto řeší, jak a kdy penzijní připojištění ukončit. A my vám s tím poradíme!

Nejprve si ale vysvětlíme rozdíl mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spoření. Jsou to totiž dva různé produkty – i když je řada lidí zaměňuje.

Mají proto různé podmínky. Včetně těch, které se týkají výplaty naspořených peněz.

Co je penzijní připojištění

Penzijní připojištění vzniklo už v roce 1994. Jeho úkolem bylo pomoci lidem, aby si prostřednictvím spoření u penzijní společnosti zajistili peníze na stáří – a nespoléhali jen na důchod od státu.

Klienti do něj mohli vstupovat do konce listopadu 2012. Poté ho nahradilo doplňkové penzijní spoření.

Lidé, kteří si do té doby penzijní připojištění stihli sjednat, ho ale mohou využívat i nadále.

Co je doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je nástupce penzijního připojištění a rozšiřuje jeho možnosti. Zatímco připojištění se soustředilo vyloženě na spoření, doplňkové penzijní spoření vytváří klientům úspory na stáří pomocí investic.

Sami si přitom vyberete nejen penzijní společnost, ale také typ investiční strategie. Ovlivníte tím možný budoucí výnos.

U obou produktů navíc získáte nejen úroky, ale také státní příspěvky.

Jak ukončit penzijní připojištění

Penzijní připojištění nabízí několik možností, jak ho ukončit a nechat si vyplatit peníze. Máte na výběr ze:

 • starobní penze na 10 a více let,
 • starobní penze na méně než 10 let,
 • výsluhové penze,
 • invalidní penze,
 • pozůstalostní penze,
 • jednorázového vyrovnání
 • a odbytného.

Starobní penze na 10 a více let

Každý měsíc získáte sjednanou částku, kterou si přilepšíte k důchodu. A budete ji dostávat třeba až do konce života.

Takovou možnost nabízí starobní penze na 10 a více let.

Její výhodou je, že vám zajistí pravidelný příjem. Navíc využíváte nejen peníze, které jste si sami naspořili, ale také státní bonusy. A neplatíte 15% daň z výnosů.

Pokud zemřete dřív, než stihnete úspory vyčerpat, zbylou částku dostanou vaši pozůstalí.

Kdy tuto variantu využijete: Abyste mohli starobní penzi získat, musíte spořit alespoň 5 let. O výplatu smíte požádat nejdříve ve svých 60 letech (u starších penzijních plánů je to možné už v 50 letech).

Starobní penze na méně než 10 let

Tato varianta je podobná té předchozí. Je mezi nimi ale jeden zásadní rozdíl – u starobní penze na méně než 10 let zaplatíte daň z výnosů. Přijdete tedy o 15 % z připsaných úroků.

Kdy tuto variantu využijete: Opět musíte spořit alespoň 5 let a o výplatu smíte požádat nejdříve ve svých 60 letech (u starších penzijních plánů je to možné už v 50 letech).

Výsluhová penze

Výhodou výsluhové penze je, že není omezená věkem. Stačí tedy spořit předepsanou dobu a můžete si vybrat až 50 % úspor.

Zbylou část vám penzijní společnost vyplatí ve vašich 60 letech – když splníte podmínky pro získání starobní penze nebo jednorázového vyrovnání.

Opět přitom získáte jak smluvené úroky, tak státní podporu.

U výsluhové penze si můžete peníze vybrat buď jednorázově, nebo jako pravidelnou dávku.

Kdy tuto variantu využijete: Musíte spořit alespoň 15 let.

Invalidní penze

Penzijní připojištění můžete ukončit i v případě, že vinou úrazu či nemoci skončíte v invalidním důchodu. Invaliditu však musíte penzijní společnosti prokázat.

Kdy tuto variantu využijete: V případě 3. stupně invalidity, pokud spoříte alespoň 3 roky.

Pozůstalostní penze

Naspořené peníze nezmizí, ani když zemřete dřív, než je stihnete vybrat. V takovém případě poskytovatel vyplatí úspory vašim pozůstalým – prostřednictvím pozůstalostní penze.

Sami přitom ve smlouvě uvedete, kdo má peníze dostat. A pokud taková informace ve smlouvě není, jsou tyto prostředky součástí dědického řízení.

Úspory pak poskytovatel vyplácí postupně v pravidelných intervalech.

Kdy tuto variantu využijete: V případě vaší smrti ji využijí pozůstalí. Musíte ale spořit minimálně 3 roky.

Jednorázové vyrovnání

Chcete si vybrat všechny peníze najednou? V tom případě je ideální jednorázové vyrovnání.

Můžete ho využít místo:

 • starobní penze,
 • invalidní penze
 • nebo pozůstalostní penze.

Jestli peníze využijete jako přilepšení k důchodu, nebo za ně například procestujete svět, je jen na vás.

Opět přitom získáte jak naspořené peníze, tak státní příspěvek.

Kdy tuto variantu využijete: Při splnění podmínek pro starobní, invalidní nebo pozůstalostní penzi.

Odbytné

Nejméně výhodnou variantou je odbytné. Dostanete ho v případě, že se rozhodnete předčasně ukončit smlouvu.

V takové situaci vám poskytovatel pošle všechny naspořené peníze jednorázově. Nezískáte ale státní příspěvky ani jejich výnosy.

Navíc musíte počítat s 15% daní z výnosů spoření a také s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Kdy tuto variantu využijete: Pokud spoříte alespoň rok a nesplňujete podmínky pro starobní, výsluhovou, invalidní ani pozůstalostní penzi. V případě, že zemřete dřív, než vznikne nárok na pozůstalostní penzi, dostanou úspory vaši pozůstalí.

Kdy a jak můžete ukončit penzijní připojištění
způsob ukončeníminimální doba spořenívýhodynevýhody
starobní penze (10 a více let)5 letnejméně do 60 letzískáte i státní příspěvkyvýnos nedanítepravidelná měsíční rentadlouhá doba spoření
starobní penze (méně než 10 let)5 letnejméně do 60 letzískáte i státní příspěvkypravidelná měsíční rentadlouhá doba spořenídaníte výnos
výsluhová penze15 letpeníze získáte dřív, než je vám 60 letzískáte až 50 % úsporzvolíte si způsob výplatyzískáte úroky i státní podporudlouhá doba spoření
invalidní penze3 rokyzískáte i státní příspěvekzískáte peníze, které vám usnadní řešení složité životní situacepokud výplatu rozložíte minimálně na 10 let, výnos nedanítemusíte mít tuto možnost sjednanou ve smlouvěinvaliditu musíte prokázat
pozůstalostní penze3 rokypouze v případě vaší smrtizískáte i státní příspěveksami ve smlouvě určíte, kdo peníze dostanepokud výplatu rozložíte minimálně na 10 let, výnos nedanítepokud ve smlouvě neurčíte, kdo má úspory dostat, budou součástí dědického řízení
jednorázové vyrovnání5 let a zároveň nejméně do 60 let (místo starobní penze)3 roky (místo invalidní nebo pozůstalostní penze)získáte všechny peníze najednouzískáte i státní příspěvekdaníte výnosdaníte příspěvky zaměstnavatele
odbytné1 rokzískáte naspořené penízevracíte státní příspěvkydaníte výnosdaníte příspěvky zaměstnavatele

Jak ukončit doplňkové penzijní spoření

Také doplňkové penzijní spoření můžete ukončit několika způsoby. Je jich ale méně než u penzijního připojištění.

Máte tedy menší výběr, zároveň se však snadněji zorientujete.

Konkrétně můžete využít:

 • starobní penzi na určenou dobu,
 • invalidní penzi na určenou dobu,
 • jednorázové vyrovnání
 • a odbytné.

Starobní penze

Také v tomto případě získáte díky starobní penzi pravidelnou rentu, kterou využijete třeba jako přilepšení k důchodu. Navíc si sami vyberete mezi měsíční a čtvrtletní výplatou.

Starobní penze nabízí i takzvaný předdůchod. Při něm vám začne penzijní společnost vyplácet pravidelnou dávku až 5 let předtím, než dosáhnete důchodového věku.

Můžete ji tak využít například k dorovnání příjmu, pokud v pozdějším věku přijdete o práci.

Kdy tuto variantu využijete: Musíte spořit alespoň 5 let a o výplatu smíte požádat nejdříve ve svých 60 letech. Pouze u předdůchodu smíte o výplatu požádat už 5 let předtím, než budete v důchodovém věku (poskytovatelé ho posuzují podle data narození).

Invalidní penze

Doplňkové penzijní spoření vám pomůže i v případě invalidity, kdy vám poskytne pravidelnou penzi. A to buď měsíční, nebo čtvrtletní.

Získáte ji ale jen v případě, že vám stát přizná invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Obvykle to musíte prokázat dokladem od České správy sociálního zabezpečení.

Kdy tuto variantu využijete: Pokud spoříte alespoň 3 roky a máte invaliditu 3. stupně.

Jednorázové vyrovnání

Jednorázové vyrovnání je v podstatě alternativa ke starobní penzi. Můžete ho tedy využít v době, kdy splníte podmínky pro její získání.

U jednorázového vyrovnání dostanete naspořené peníze naráz. A je jen na vás, jak s nimi naložíte.

Pokud chcete část peněz ihned a zbytek v pravidelné rentě, požádejte poskytovatele o kombinaci starobní penze a jednorázového vyrovnání. I takovou možnost máte.

Kdy tuto variantu využijete: Pokud je vám alespoň 60 let a spořili jste minimálně 5 let.

Odbytné

Stejně jako u penzijního připojištění můžete využít odbytné – tedy předčasné ukončení smlouvy.

Opět však přijdete o státní příspěvky a musíte dodanit výnosy. Výpovědní lhůta je tentokrát pouze měsíc.

Kdy tuto variantu využijete: Musíte spořit minimálně 2 roky.

Doplňkové penzijní spoření a úmrtí

Doplňkové penzijní spoření nemá speciální penzi pro případ úmrtí. Pokud zemřete, dostanou pozůstalí vaše úspory najednou. Buď formou jednorázového vyrovnání, nebo jako odbytné. Záleží na tom, jak dlouho jste spořili.

Opět můžete ve smlouvě stanovit, kdo po vaší smrti peníze dostane.

Kdy a jak můžete ukončit doplňkové penzijní spoření
způsob ukončeníminimální doba spořenívýhodynevýhody
starobní penze5 letnejméně do 60 letzískáte i státní příspěvkypokud výplatu rozložíte minimálně na 10 let, výnos nedanítepravidelná měsíční nebo čtvrtletní rentavyužijete ji i jako předdůchoddlouhá doba spoření
invalidní penze3 rokyzískáte i státní příspěvekzískáte peníze, které vám usnadní řešení složité životní situacepravidelná měsíční nebo čtvrtletní rentavýnos nedanítepouze u invalidity 3. stupněinvaliditu musíte prokázat
jednorázové vyrovnání5 letnejméně do 60 letzískáte všechny peníze najednouzískáte i státní příspěvekmůžete ho zkombinovat se starobní penzídaníte příspěvky zaměstnavatele
odbytné2 rokyzískáte naspořené penízepokud jste spořili méně než 5 let, čekají vás poplatky za předčasné ukončení spořenívracíte státní příspěvkydaníte výnosdaníte příspěvky zaměstnavatele

Další možnost, jak ukončit penzijní připojištění

Existuje ještě jedna možnost, jak ukončit penzijní připojištění – převést peníze do doplňkového penzijního spoření.

Jednoduše zajděte na pobočku své penzijní společnosti a požádejte o změnu produktu. Obvykle to trvá 2–3 měsíce.

Jakmile se připojištění změní na doplňkové spoření, můžete si ho převést k jinému poskytovateli. Stačí si jen vybrat společnost, která vám nabízí nejzajímavější podmínky.