Odbytné je částka, kterou pojišťovna vyplatí klientovi, se kterým má uzavřenou pojistnou smlouvu (nejčastěji u životního pojištění). Zpravidla se tak stává, pokud dojde k předčasnému zániku životního pojištění, se kterým je spojeno právo na odbytné, z důvodu například neplacení pojistného nebo klient zruší souhlas o zpracování osobních údajů.

Pojišťovna vám pak vyplatí odbytné. Nicméně se ještě od toho odečtou různé poplatky a Vy pak musíte částku ještě zdanit daní z příjmu.