Jedná se o zaměstnance pojišťovny, který řeší a má na starosti vyhodnocování pojistných událostí. Zkoumá jestli vůbec vznikla pojistná událost, případně přezkoumává průběh vzniku škody a následně připravuje podklady pro vyplacení pojistného plnění pro klienta pojišťovny. Má také na starosti odhalení případných pojistných podvodů.

Cílem likvidátora pojistných událostí je samozřejmě co nejrychleji a nejpečlivěji prošetřit a uzavřít danou pojistnou událost.