Jedná se o zkratku z anglických slov Loan to cost a jedná se o poměr mezi výší úvěru a celkovými náklady na pořízení nemovitosti (kupní ceny).
LTC je jedno z kritérií dané banky při schvalování hypotéky. Pozor, stává se že lidé si pletou zkratky LTC a LTV, jedná se o dva různé termíny.
Rozdíl je v tom, že LTC rozlišuje poměr výše úvěru a celkovými náklady, LTV naopak poměřuje výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti. Tyto dva ukazatele mohou být podobné, ale stává se, že se i výrazně liší.

Pokud je například nemovitost prodávaná za aktuální tržní cenu, neměly by se ukazatele moc lišit. Jestliže ale nemovitost prodává někdo pod cenou, když potřebuje rychle peníze nebo například když Vám někdo z rodiny prodává nemovitost „levněji“ než je trží cena, můžou se ukazatele od sebe značně odlišovat.