Lombardní úvěr je krátkodobý úvěr, u kterého se ale neručí nemovitostmi a zástavami, ale naopak se zajišťuje movitým majetkem. (Například cenné papíry, drahé kovy, šperky, zboží atd.) V případě, kdyby se například firma rozhodla zastavit své zboží, umístí se do veřejných skladů. Pokud firma nebude řádně splácet úvěr, banka může zboží prodat a ze získaných peněz následně část úvěru splatit.

Nejznámější a nejpoužívanější je lombardní úvěr se zástavou cenných papírů, kdy je to víceméně výhodné pro obě strany, jak pro klienta banky, tak pro banku samotnou. V případě nesplácení úvěru je to pro banku výhodné zejména v tom, že cenné papíry jsou relativně rychle zpeněžitelné a naopak z pohledu klienta dá cenné papíry pouze do zástavy a pořád má nárok například na výplatu dividend, úroků atd.

Často se také stává, že lombardní úvěry využívají samotné banky, které si půjčují peníze od České národní banky – ČNB a bývají úročený takzvanou lombardní sazbou a zajištěny bývají zpravidla cennými papíry.