List vlastnictví, dále už jen LV, je výpis z katastru nemovitostí (KN). Jedná se o velmi důležitý dokument, který prokazuje, kdo je skutečně majitelem dané nemovitosti.

Pokud potřebujete doložit, že jste skutečně vlastníkem nemovitosti, můžete si dokument obstarat na katastrálním úřadě a to i online. Popřípadě na Czech pointu.

V listu vlastnictví jsou také uvedena různá věcná břemena, jestliže je tím nemovitost zatížena – jako jsou: věcné břemeno na dožití, průjezdu a další. Dále je tam uvedeno, jestli je tam nějaké zástavní právo ve prospěch banky, případně informace o exekuci/insolvenci.

List vlastnictví je nutný mít i k získání hypotéky.